Monarquia o República

De manera cíclica o simplement quan interessa a algun sector polític, es torna a discutir si la monarquia o la república és el model polític

Treva i pau: no són el mateix!

Una gran part de la població no vol pensar (siguin conscients o no) que la guerra no és una raresa, sinó una característica del nostre

L’equidistància política: innacceptable

Abans d’intentar respondre a la pregunta de si existeix l’equidistància política, cal aclarir què entenem per equidistància. En el sentit primigeni la paraula equidistant significa