A qui votem i perquè

L’anàlisi del discurs polític ha estat una àrea de recerca que pretén entre altres coses, entendre que fa que certs discursos tinguin èxit electoral malgrat

Federalisme i confederalisme

El moment polític a Espanya està marcat per unes reivindicacions i tensions territorials que han fet que la proposta federalista estigui cada cop més en

Més democràcia i menys partitocràcia

Els partits estan generosament finançats amb recursos públics la despesa dels quals està poc controlada per un organisme imparcial i és poc transparent. Disposen de