Avís legal i condicions d'ús

El present Avís Legal i Condicions Generals d’Accés i Utilització, d’ara endavant d’ara endavant “Avís Legal”, regulen l’accés, navegació i ús de la web, www.eltriangle.eu, d’ara endavant la Web, la titularitat de la qual correspon a CAXIER EDICIONS, SL, amb domicili social en Barcelona, Av. Diagonal, 539, NIF B66411828, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona.

Si desitja contactar amb CAXIER EDICIONS, SL pot fer-ho per escrit en l’adreça facilitada anteriorment, o si ho prefereix, a través el nostre apartat de contacte o a través de l’adreça de correu electrònic [email protected]

L’accés i utilització de la Web li atribueixen la condició d’Usuari, la qual cosa implica l’adhesió al present d’ara endavant Avís Legal, en la versió publicada en el moment en què s’accedeixi a aquest. Si no estigués d’acord amb aquest, haurà d’abstenir-se d’accedir a la pàgina o d’utilitzar els serveis que es presten a través d’ella.

Si l’Usuari és menor d’edat, haurà d’informar els seus pares o tutors sobre aquest Avís Legal, la Política de Privacitat i la Política de Cookies. Són ells els qui han d’expressar l’acceptació d’aquestes abans de l’ús de la Web o dels serveis d’aquesta.

El present Avís Legal es regeix pels principis de legalitat i de bona fe, comprometent-se l’Usuari a utilitzar el lloc web, així com la informació o serveis subministrats de conformitat amb la Llei, la moral, els bons costums i l’ordre públic. La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquesta web, la seva revenda, així com la lesió de drets de tercers, donaran lloc a les responsabilitats legalment establertes.

CAXIER EDICIONS, SL es reserva el dret a modificar, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació i configuració de la Web, així com l’Avís Legal d’aquesta. Per això, CAXIER EDICIONS, SL recomana a l’Usuari llegir aquest Avís Legal atentament cada vegada que accedeixi a la Web.

Especialment, li recomanem que pari esment i llegeixi les nostres polítiques relacionades amb les Condicions Generals de Contractació, Política de Privacitat i Política de Cookies, sobretot abans d’efectuar compres o facilitar-nos les seves dades. L’accés a determinats Continguts, Productes i/o Serveis oferts a través de la Web pot trobar-se sotmès a unes certes condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixen, completen i/o modifiquen aquest Avís Legal. Per tant, amb anterioritat a l’accés i/o utilització d’aquests Continguts, Productes i/o Serveis, l’usuari ha de llegir atentament també les corresponents condicions particulars. En cas d’existir discrepància entre el que s’estableix en el present Avís Legal i les condicions particulars de cada servei específic, prevaldrà el que es disposa en aquestes últimes.

CAXIER EDICIONS, SL no es responsabilitza pel mal ús o apropiació indeguda dels continguts o informació publicada en la Web. L’usuari reconeix i accepta que tota la informació i/o continguts als quals accedeixi a través de la Web ho és per al seu únic i exclusiu ús personal i intransferible. Queda prohibida la cessió a tercers de qualsevol tipus i forma de tota o part de la informació i/o continguts als quals pugui tenir accés l’usuari a través de la Web.

CAXIER EDICIONS, SL pot incloure fòrums, blogs i sales de xat on l’usuari pugui agregar les seves observacions i comentaris sobre temes específics. CAXIER EDICIONS, SL no garanteix que els altres membres no utilitzaran les idees i informació compartida per cada usuari.

CAXIER EDICIONS, SL no es responsabilitza pel mal ús o apropiació indeguda dels continguts o informació publicada en els fòrums, blogs i sales de xat, ni de les opinions abocades pels usuaris en aquests fòrums.

En compliment del que s’estableix per l’article 21 de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació, CAXIER EDICIONS, SL podrà remetre-li, per correu electrònic o a través de qualsevol altre mitjà anàleg, informació publicitària relacionada amb la seva activitat.

Usuaris Registrats

Algun dels serveis oferts a través de la Web poden estar reservats als usuaris registrats en aquesta. L’usuari que desitgi registrar-se en la Web haurà d’emplenar el formulari de registre que trobarà en la pròpia Web.

CAXIER EDICIONS, SL es compromet a tractar i processar totes les dades dels usuaris registrats de conformitat amb la Política de Privacitat.

L’usuari es compromet a facilitar dades veraces, exactes i complets, així com d’actualitzar totes les dades facilitades perquè aquests continuïn sent veraces, exactes i complets.

Realitzat el registre, se li proporcionaran les claus d’accés a la Web, comprometent-se l’usuari a custodiar-les i usar-les de manera diligent, així com a comunicar de manera immediata a CAXIER EDICIONS, SL qualsevol fet, com ara robatori, pèrdua o accés no autoritzat, que permeti l’ús indegut d’aquestes, amb la finalitat de procedir a la seva immediata cancel·lació. NOMENI EMPRESA no serà responsable de les conseqüències derivades de l’ús indegut de les claus d’accés.

Les contrasenyes de cada usuari són personals i no han de ser utilitzades per tercers no permetent-se que uns altres la utilitzin sota el risc que existeixi suplantació de la identitat.

El procés de registre dels usuaris es considera una formalització d’un contracte jurídicament vinculant entre CAXIER EDICIONS, SL i l’usuari, de conformitat amb els termes d’aquest Avís Legal i les condicions de registre incloses en aquest.

L’usuari registrat reconeix que ha llegit i comprès els termes i condicions d’aquestes Condicions de registre i que accepta complir totes les seves disposicions. Igualment reconeix que ha llegit i acceptat la Política de Privacitat.

Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial

CAXIER EDICIONS, SL és l’única i exclusiva titular dels drets de propietat intel·lectual i industrial sobre les marques, imatges, textos, dissenys, animacions, programació i disseny de la web o qualsevol altre contingut o elements de la Web, o, en el seu cas, disposa dels permisos o llicències necessàries per a la seva utilització. L’Usuari reconeix i accepta que l’accés i/o descàrrega de qualsevol contingut i/o element que es trobi a la seva disposició a través de la Web és per al seu ús personal i intransferible. Qualsevol acte de reproducció, distribució, comunicació pública, posada a disposició, o transformació, així com qualsevol altra forma d’explotació de tot o part d’aquests continguts o elements, realitzat sota qualsevol forma o mitjançant qualsevol mitjà, requerirà el consentiment previ i per escrit de CAXIER EDICIONS, SL, o en el seu cas, del seu titular.

Així mateix, tots els signes distintius que apareixen en el lloc web o són titularitat de CAXIER EDICIONS, SL o compta amb les corresponents llicències, i es troben degudament registrats, quedant prohibida la seva reproducció o distribució sota qualsevol mitjà, sense la deguda, prèvia i expressa autorització del seu titular.

L’accés i navegació per la Web en cap cas s’entendrà com una renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial dels drets abans indicats per part de CAXIER EDICIONS, SL o, en el seu cas, del titular dels drets al qual corresponguin.

Links

CAXIER EDICIONS, SL podrà incloure enllaços en aquesta pàgina web a altres pàgines web o recursos gestionats per terceres parts que no siguin de CAXIER EDICIONS, SL, inclosos anunciants. CAXIER EDICIONS, SL no ha revisat totes les pàgines web vinculades a aquesta pàgina web i no es fa responsable del contingut o veracitat d’aquestes pàgines web externes ni tampoc de la disponibilitat d’aquestes pàgines web o recursos externs; i no aprova ni es responsabilitza, de manera directa o indirecta, de les pràctiques de privacitat o del contingut d’aquestes pàgines web, incloent-hi (sense restriccions) qualsevol publicitat, producte o altres materials o serveis de la pàgina web o disponibles en aquestes pàgines web o recursos, ni per danys, pèrdues o infraccions causats, o presumptament causats, per l’ús, o en relació amb l’ús o dependents d’aquest contingut, béns o serveis disponibles en aquestes pàgines web o recursos externs.

Política de privacitat i Cookies

Per a saber més sobre les nostres Polítiques de Privacitat i Cookies accedeix a la nostra Política de Privacitat i/o a la nostra Política de Cookies.

Exempció de responsabilitat

CAXIER EDICIONS, SL ha adoptat les mesures necessàries per a assegurar el correcte funcionament de la Web. No obstant això, CAXIER EDICIONS, SL no serà responsable de falta de disponibilitat de la Web en un moment determinat, ja sigui per causes tècniques, tasques de manteniment del sistema, interferències, interrupcions dels subministradors del servei Internet o per qualsevol altra causa o fallades que es produïssin en l’accés, funcionament i operativitat de la web o en els seus serveis, així com tampoc de les interrupcions, suspensions o el mal funcionament del mateix per causes alienes a CAXIER EDICIONS, SL

CAXIER EDICIONS, SL no serà responsable pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure’s a la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament de la Web, a la defraudació de la utilitat que els usuaris haguessin pogut atribuir a la Web, a la fal·libilitat de la Web, i en particular, encara que no de manera exclusiva, a les fallades en l’accés a les diferents pàgines de la Web o a aquelles des de les quals es presta el servei.

CAXIER EDICIONS, SL no controla ni garanteix l’absència de virus ni d’altres elements en la Web i/o els seus continguts que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic (programari i maquinari) o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic; CAXIER EDICIONS, SL no assumirà cap responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure’s a la presència de virus o a la presència d’altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels Usuaris.

CAXIER EDICIONS, SL no garanteix que el contingut de la Web estigui actualitzat, sigui complet i exacte o que el contingut no contingui defectes, errors i/o virus. En cap cas CAXIER EDICIONS, SL, serà responsable de la producció de qualsevol mena de mal que els Usuaris o tercers poguessin ocasionar en el lloc web.

CAXIER EDICIONS, SL no es fa responsable dels continguts ni de la veracitat i/o qualitat de la informació abocada pels seus col·laboradors, clients i/o usuaris, ni de l’efectivitat i/o qualitat de l’ús que facin aquests col·laboradors clients i/o usuaris de la Web i la informació en ella continguda. CAXIER EDICIONS, SL no es fa responsable de les aportacions, opinions, judicis, comentaris o continguts aportats per col·laboradors, clients i/o usuaris a través de qualsevol dels mecanismes posats a disposició, com a títol il·lustratiu xarxes socials, que infringeixin la normativa vigent i/o lesioni drets de tercers, ni comparteix necessàriament les opinions i continguts aportats pels seus col·laboradors, clients i/o usuaris. La responsabilitat legal correspondrà al col·laborador, client i/o usuari que cometi la infracció.

CAXIER EDICIONS, SL exclou amb tota l’extensió permesa per l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que poguessin haver-se de l’accés a la Web per persones no autoritzades, al coneixement que puguin tenir tercers no autoritzats de la classe, condicions, característiques i circumstàncies de l’ús que els usuaris fan de la Web; a la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés als continguts, i en particular, encara que no de manera exclusiva, pels danys i perjudicis que puguin deure’s a:

(I) l’incompliment de la llei, la moral i els bons costums generalment acceptades o l’ordre públic a conseqüència de la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés a la Web i/o els seus continguts;

(II) la infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial, dels secrets empresarials, de compromisos contractuals de qualsevol classe, dels drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la imatge de les persones, dels drets de propietat i de tota una altra naturalesa pertanyents a un tercer a conseqüència de la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés a la Web i/o els seus continguts;

(III) la realització d’actes de competència deslleial i publicitat il·lícita a conseqüència de la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés a la Web i/o els seus continguts;

(IV) la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat, pertinència i/o actualitat de la Web i/o els seus continguts;

(V) la inadequació per a qualsevol classe de propòsit i la defraudació de les expectatives generades per la Web i/o els seus continguts;

(VI) l’incompliment, retard en el compliment, compliment defectuós o terminació per qualsevol causa de les obligacions contretes per tercers i contractes realitzats amb tercers a través de o amb motiu de l’accés a la Web i/o els seus continguts;

(VII) els vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició o d’una altra forma transmesos o llocs a disposició, rebuts, obtinguts o als quals s’hagi accedit a través de la Web i/o els seus continguts.

Queda prohibit l’ús d’expressions incorrectes, denigrants, difamatòries o insultants tant contra CAXIER EDICIONS, SL, com contra altres Usuaris i/o tercers. CAXIER EDICIONS, SL es reserva el dret a retirar les opinions, judicis, comentaris o continguts exposats pels Usuaris que infringeixin la normativa vigent i/o lesioni drets de tercers i/o incorporin expressions incorrectes, denigrants, difamatòries o insultants.

CAXIER EDICIONS, SL es reserva el dret a usar, reproduir, modificar, traduir, transmetre o distribuir qualsevol informació, opinió, comentari i/o contingut proporcionat per l’Usuari a través de la Web, per a qualsevol possible ús d’aquests, inclòs el seu ús comercial.

Llei aplicable i Jurisdicció

El present Avís Legal es regeix per la legislació espanyola. Sempre que l’usuari no sigui “consumidor o usuari” conforme els defineix la normativa espanyola, i tret que la Llei que resulti aplicable disposi obligatòriament una altra cosa, les parts acorden sotmetre’s als Jutjats i Tribunals de Barcelona amb renúncia expressa de les parts a qualsevol altre fur.