Monarquia o República

De manera cíclica o simplement quan interessa a algun sector polític, es torna a discutir si la monarquia o la república és el model polític que volem a Espanya. Reconeixent per endavant la complexitat del debat, el primer que voldria manifestar és que, al meu entendre, la monarquia és un model de govern obsolet en un país modern i avançat. No obstant això, és inevitable reconèixer que un sistema i l’altre tenen avantatges i inconvenients.

En debatre avui si volem o no passar de la monarquia actual a una república, la multiplicitat d’elements que cal considerar fa difícil que l’opinió pública es decanti per una posició clarament majoritària i homogènia.

Un dels elements clau és dilucidar quin tipus de república volem i, molt especialment, quin tipus de direcció de l’Estat tindria aquesta tercera república. Els models actuals són molt diferents entre si, des del sistema presidencialista de França o els Estats Units, on el president té notables poders executius, fins a les repúbliques d’Alemanya o Israel , on el president el tria el Parlament i és una figura gairebé tan decorativa com un rei constitucional. La necessitat de la monarquia en sistemes democràtics s’ha justificat sobre la base de la necessitat que hi hagi una sola veu que parli en nom de tots, i amb això s’eviti el caos de la pluralitat de veus.

Malauradament, la lluita partidista i, per tant, arbitrària i egoista, està més allunyada de l’interès general que la institució monàrquica. Davant la històricament comprovada tendència al desgavell polític a Espanya, la pregunta és sí el model republicà que s’instauri generarà o no més harmonia política i avanç social. En aquest sentit, no podem assegurar si les monarquies han generat prosperitat i estabilitat política, o si, a l’inrevés, quan un país monàrquic assoleix la prosperitat i l’estabilitat política, a ningú se li acudeix canviar de sistema polític.

Per a més inri, les dades socials de les darreres dècades apunten que el significat del concepte d’interès general és variable en funció dels individus, els sectors socials i les nacions. Tot plegat, no deixa de ser sorprenent que els atacs a la monarquia provinguin majoritàriament de les esquerres, mentre que la seva defensa és freqüent que sigui assumida des de la dreta. Aquest fet indica una vegada més que “les dues Espanyes” encara existeixen, cosa que no és el millor precedent per a una fructífera república. El gran avantatge (almenys teòric) de la monarquia és que per definició no defensa cap partit en particular. En aquest sentit, el problema de la república és que el seu president (és a dir, el cap de l’Estat) ha de ser elegit pel Parlament. És a dir, s’escull un polític d’un partit determinat, amb la qual cosa la seva pertinença a aquest partit debilita la seva posició neutral i de defensar o representar tot el poble. Un altre avantatge de la monarquia és que a causa del seu caràcter vitalici, o gairebé, les seves relacions geopolítiques poden ser més sòlides i fructíferes, ja que es basen en un coneixement personal més llarg i profund. També s’addueix a favor de la monarquia que és un sistema més econòmic que la presidència de la república i que genera estabilitat i benestar social, a la vista de la situació actual de les monarquies europees i la del Japó. Un debat no menor és si la monarquia és un sistema polític més o menys racional que la república. Al meu parer, aquest debat té poc valor epistèmic, ja que la política té un component emocional inevitable, important i molt variable, que en la majoria dels casos predomina davant de la raó o fins i tot davant del que la tecnociència aconsella.

Segons el meu criteri, allò que Espanya necessita és una república federal que segueixi un dels tres models de referència per a mi: EUA, Alemanya o Suïssa. En qualsevol cas, crec que només té sentit a Espanya abandonar el nostre model de monarquia parlamentària actual si s’opta per una república federal dins d’una Europa federal. Qüestió a part però fonamental és en quines circumstàncies se’ns ha imposat o volgut imposar un sistema monàrquic o republicà i quins interessos de partit hi ha darrere de la defensa d’una institució o d’una altra.

(Visited 98 times, 1 visits today)
Facebook
Twitter
WhatsApp

AVUI DESTAQUEM

Feu un comentari