La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) ha contractat l’empresa Servicios Audiovisuales Overon, que forma part del grup audiovisual Mediapro, dirigit per Jaume Roures i Tatxo Benet, perquè s’encarregui del “servei integral de producció per a la corresponsalia d’Istanbul, a Turquia”. Aquesta delegació substituirà la que ha vingut funcionant els darrers anys a Beirut i que va ser parcialment destruïda per l’explosió que es va produir al port de la capital libanesa el passat 4 d’agost. L’adjudicació del servei, que es va fer el 29 d’octubre, és per dos anys, prorrogable a dos més. Pels dos primers anys, Overon rebrà 363.986,16 euros i pel conjunt dels quatre anys, 727.972,32 euros. Si s’afegeix l’IVA aquesta quantitat puja fins els 880.846,50 euros.

La delegació de Beirut l’havia vingut gestionant Alice Productions, del grup Lavínia, des del 2017. La CCMA la va contractar per 595.500 euros per aquesta feina. Alice Productions també es va presentar per gestionar els serveis de la delegació que s’obrirà a Istanbul. A més d’Overon i Alice Productions també va concursar Quality Media Producciones, que va ser ràpidament descartada per la Mesa de Contractació en considerar que no complia les condicions que es demanaven al plec de clàusules administratives incorporat a la convocatòria. Finalment, aquesta mesa es va decantar per l’empresa del grup Mediapro atorgant-li una puntuació de 96,41 punts front als 93,27 amb què va valorar la d’Alice Productions. L’oferta d’Overon era de 363.986,16 euros, uns 12.000 euros més barata que la d’Alice Productions, que va ser de 375.945 euros.

La Mesa de Contractació d’aquest expedient va ser presidida pel director dels serveis jurídics de la CCMA, Ignasi Jaén, i el director de Compres, Ivan Delgado, en va ser el secretari. En van formar part com a vocals Roser Gispert, de la direcció de producció d’informatius del mitjà televisió, Francesc J.González, de la direcció de producció del mitjà ràdio, Joan Bosch, de la direcció econòmica financera, Àngel Quero, de l’àrea tècnica del mitjà televisió, i Ruth Bolinger, de la producció d’informatius.

Entre les clàusules que haurà de complir Mediapro en signar aquest contracte hi ha la de “comunicar immediatament a l’òrgan de contractació les possibles situacions de conflicte d’interessos” i “no sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en l’adjudicació del contracte”. També es compromet a “no realitzar qualsevol altra acció que pugui vulnerar els principis d’igualtat d’oportunitats i de lliure concurrència” i a “no utilitzar informació confidencial, coneguda mitjançant el contracte, per obtenir, directament o indirectament, un avantatge o benefici econòmic en interès propi”.

Tot apunta que Txell Feixas, que exercia de corresponsal de TV3 i Catalunya Ràdio a Beirut, es traslladarà ara a Istanbul per enviar des d’allà les cròniques dels esdeveniments que es produeixin a l’Orient Pròxim.

L’any passat, la CCMA va pagar a Servicios Audiovisuales Overon 1.166.950 euros per tres contractes: un de 4 anys per l’adjudicació de béns i serveis per la corresponsalia de Moscou (760.000 euros);un altre de dos anys i un mes pel lloguer de motxilles 4G (376.950 euros) i un tercer per lloguer ocasional de motxilles 4G (30.000 euros).