Els agents de la Policia Nacional (CNP) no volen ser destinats a Catalunya. Quasi la meitat dels 1.298 nous agents que reben la placa aquest dijous aniran destinats a aquesta comunitat autònoma de manera forçada, segons El Independiente. La desbandada de policies nacionals a Catalunya ha provocat que es destinin a aquesta comunitat 567 dels 1.298 nous funcionaris del CNP.

Des de l'inici del procés independentista, Catalunya ha patit una desbandada de funcionaris de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat i també de membres de les Forces Armades. Al clima de tensió del procés, però, cal sumar el fet que la carestia de la vida Catalunya és més alta que a la resta de les comunitats autònomes d'Espanya.

Segons dades del govern central, a gener d'enguany Catalunya disposava de 918 agents menys dels quals haurien d'integrar la seva plantilla, 2.921 enfront de 3.839. Per agreujar el tema, en l'últim concurs general de mèrits, 270 agents destinats en aquesta comunitat han demanat trasllat i altres 473 vacants s'han quedat sense cobrir.

En aquest context, el secretari general del Sindicat Unificat de Policia (SUP) a Catalunya, Luis Mansilla, ha afirmat que "el problema es minimitzarà però no se solucionarà perquè la situació seguirà sent preocupant. Era tan alarmant que s'han distret efectius de serveis d'informació i recerca per atendre al ciutadà, fer serveis de seguretat, vigilar edificis...".