L'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) ha donat la raó al govern d'Ada Colau i ha arxivat la denúncia presentada a l'abril pel Sindicat d'Agents de la Policia Local, el grup municipal del Partit Popular, Comissions Obreres i el Sindicat Autònom de Policia de les policies locals de Catalunya, contra l'Ajuntament de Barcelona per un presumpte incompliment de la llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD).

En concret, la denúncia feia referència a la publicació al BOPB de l'anunci de creació d'un fitxer de dades personals d'agents de la Guàrdia Urbana de Barcelona denominat Gestió de la Unitat de Deontologia i Afers Interns de la Guàrdia Urbana. L'arxiu ha d'incloure dades personals dels agents utilitzades en investigacions d'Afers Interns. El projecte, doncs, preveu incloure a l'arxiu informació, per exemple, sobre la ideologia, la religió, l'origen ètnic o la vida sexual dels investigats sempre que aquestes dades siguin rellevants per a la investigació d'Afers Interns.

A l'abril la comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció va acordar, a petició del PDECat, ajornar l'entrada en vigor del fitxer fins que es disposés de la resolució per part de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Un cop resoltes les denúncies, l'APDCAT ha resolt la inscripció del fitxer al registre de Protecció de Dades de Catalunya, pas previ a la seva posada en funcionament.