Quants diners cobra Marc Giró per les campanyes de publicitat de Loteries de Catalunya?

36.421 euros. 30.100 euros és el preu del contracte que va signar per fer les campanyes de publicitat amb Loteries de la Generalitat i 6.321 euros corresponen a l’impost sobre el valor afegit (IVA). El contracte es va formalitzar a finals de l’any passat i té validesa fins el 31 de desembre d’aquest any.

La descripció de la prestació que recull el contracte firmat per Marc Giró i el director de Loteries de Catalunya, Jaume Torrabadella és “Servei d’accions publicitàries i drets d’imatge i veu”. “El pagament del preu s’efectuarà un cop realitzades les contraprestacions associades a cada acte i la cap de la Unitat Comercial i de Publicitat conformi la factura presentada pel contractista, amb excepció de la cessió dels drets d’imatge i veu per al 2022, que s’abonarà el 50% del seu import durant el mes de juny de 2022 i 50% restant durant el mes de desembre

de 2022”, segons s’explicita en el contracte. A Giró encara li queda per cobrar, doncs, la meitat dels seus drets d’imatge i veu.

Les accions a les quals es Giró amb Loteries de Catalunya l’any 2022 són: “Presentació del programa del sorteig de La Grossa de Cap d’Any del 31 de

desembre, cessió dels seus drets d’imatge i veu, per les accions comunicacionals, de publicitat i de màrqueting, que durant 2022 Loteries de Catalunya li demani, sense limitació en el tipus de suport que pot ser gràfic, sonor o audiovisual, ni de mitjans de comunicació, incloent Internet, xarxes socials, aplicacions mòbils o multiplataforma i anàlegs i altres necessitats divulgatives i de publicitat (falca, vídeo, fotos, actes i gravacions) que tingui Loteries de Catalunya per difondre els seus serveis i productes)”.

(Visited 316 times, 1 visits today)
Facebook
Twitter
WhatsApp

avui destaquem

Feu un comentari