L’Ajuntament de Barcelona segueix la normativa aplicable a la residència d’estudiants del Paral·lel

Nota de rectificació de la tinenta d’alcaldia Janet Sanz

L’Ajuntament de Barcelona i la Sra. Janet Sanz volen expressar la seva total discrepància davant les informacions aparegudes en la publicació digital EL TRIANGLE en l’article publicat el 3 de desembre del 2021 titulat L’Ajuntament de Barcelona suspèn l’aprovació de la polèmica residència d’estudiants del Paral·lel. La informació facilitada en l’article als lectors conté informació errònia, falsa i inexacta, per la qual cosa exercitem el nostre dret de rectificació que és avalat per les següents dades i fets:

Que és fals que hi hagi hagut cap tramitació anòmala tal i com es desprèn de la notícia publicada. La tramitació ha seguit el que disposa el Text Refós de la Llei d’Urbanisme i el seu corresponent Reglament i s’ha dut a terme de conformitat amb els informes tècnics preceptius.

A més, cal destacar que el projecte de la Residència d’estudiants del Paral·lel es va tramitar en forma de Pla Especial Integral, ja que, atès el número de places de la residència, així es preveia al Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístics (PEUAT) en la redacció vigent en el moment de l’entrada a tràmit del projecte. I un cop presentat hi ha un dret al tràmit reconegut pels Tribunals, per la qual cosa resultava procedent la seva aprovació inicial.

D’altra banda, tampoc és cert que hi hagi hagut presses per part de la Tinenta d’Alcaldia en aprovar definitivament la residència d’estudiants, ni que hagi estat desautoritzada pel Plenari municipal. Això és així si tenim present que no estava prevista l’aprovació definitiva al mes de novembre com demostra l’informe tècnic dels serveis tècnics d’urbanisme que figura a l’expedient administratiu datat el 12 de novembre en el què s’afirma la necessitat d’acordar la suspensió. Encara més, en absolut es pot parlar de desautorització si, com és el cas, és la mateixa Tinenta d’Alcaldia la que eleva al Plenari municipal la proposta de suspensió.

Que és falsa i desinforma al lector la notícia objecte d’aquesta rectificació en la què s’afirma una inexistent voluntat d’afavorir interessos especulatius i posa com a exemple el fet que la publicació de l’aprovació inicial del projecte i el període d’informació pública es produís al mes d’agost als efectes d’aprofitar que la majoria de la gent està de vacances. Aquesta falsedat es comprova amb el fet que d’acord amb la normativa urbanística i atès que la informació pública coincidia amb el mes d’agost, aquesta informació pública es va perllongar fins al 20 d’octubre.

La notícia esmenta que el projecte és contrari al Pla Especial Urbanístic per a la regulació dels allotjaments turístics (PEUAT) aprovat el 2017. Aquesta informació és incerta també ja que el PEUAT 2017 no regulava les residències d’estudiants en funció de les zones específiques, únicament se’ls aplicava les condicions zonals en el cas que conjuntament amb l’activitat de residència desenvolupessin l’activitat d’alberg de joventut. La possibilitat d’implantar una residència d’estudiants a l’avinguda Paral·lel en absolut és contrària al PEUAT aprovat l’any 2017 que, en l’actualitat, no està en vigor, fet que demostra un cop més la manca d’un mínim contrast amb fonts solvents.

Finalment, també erra la notícia en manifestar que la Sra. Janet Sanz ha “caigut” de la nova direcció dels Comuns, quan la mateixa mai ha format part del Comitè Directiu de Catalunya en Comú i, en canvi, sí segueix formant part del Consell Nacional.

(Visited 190 times, 1 visits today)

avui destaquem

Feu un comentari