Comentaris etíops

Continuo pensant que els referèndums són una bona manera de resoldre conflictes (i aquí podria acabar la reflexió…). L’afirmació, o la insistència en el pensament, deu tenir el seu què, vist si més no el que ha plogut d’un temps ençà. Continuo creient, malgrat els sonors i variats ridículs (*), en el dret d’autodeterminació. Un … Llegiu més

Cent Catalunyes passen fam al món

No passava des del 2003. El nombre de persones que passen fam al món havia anat disminuint any rere any des d’aleshores. Era una xifra dolorosa, però minvava cada any, la qual cosa permetia contemplar-la amb un mínim d’optimisme. El darrer informe de la FAO, però, ha trencat aquesta dinàmica. El 2015 es calculava que … Llegiu més