El director del Centre d’Alertes i Emergències Sanitàries (CAES), Fernando Simón, ha assenyalat que els problemes de validació de dades sobre el coronavirus a Catalunya afecten una part concreta d’aquesta comunitat autònoma, sense especificar de quina zona es tracta. En aquest sentit, avui el Ministeri de Sanitat, a través d’un informe, ha indicat que Catalunya “ha notificat més casos de dies previs pendents d’assignació de la data de diagnòstic”, sent l’increment de 150, una tercera part del total de casos espanyol.  Tot i això, Simón ha indicat que l'evolució de les dades a Catalunyà està essent positiva. 

Simón ha informat que els primers dies de la setmana no hi havia hagut problemes, però que les dades d’ahir i d’avui mostren certa incongruència, i espera que es resolgui. Tanmateix, ha advertit de que si no se soluciona “nivells més alts ho hauran de revisar”.

D’altra banda, ha remarcat que el canvi de fases de les diferents zones de Catalunya es fa tenint en compte les dades epidemiològiques que entreguen les comunitats autònomes el dilluns.