El departament d'Ensenyament va desviar més de 81,7 milions d'euros que s'havien de destinar al servei d'escola bressol que presten els ajuntaments catalans cap a escoles privades concertades. En concret, més de 42,7 milions l'any 2012 i 39 milions més en el 2014, Segons publica El Periódico.

Així ho reconeix el mateix departament que en aquells anys estava dirigida per Irene Rigau en una carta registrada el passat 11 d'octubre i enviada al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

La carta signada per l'actual directora de serveis d'Ensenyament, Maria Dolors Salgado, admet que aquells dos anys es van realitzar modificacions de pressupost de manera que la consignació econòmica inicialment destinada al "funcionament de les escoles bressol municipals" va ser reassignada a la partida de "concerts educatius", concretament "per al pagament de la nòmina delegada" dels seus treballadors.

El 2015, la partida per les escoles bressol municipals va desaparèixer definitivament dels pressupostos del departament, després que la Generalitat acordés amb les quatre diputacions provincials que aquestes últimes assumissin el pagament d'aquesta subvenció.

La documentació a la qual ha tingut accés el diari forma part de la causa que està instruint la secció cinquena de la Sala Contenciosa Administrativa del TSJC, arran de la demanda col·lectiva presentada fa tres anys per una trentena de petits ajuntaments després que la Generalitat els retirés les ajudes per escolaritzar els alumnes d'entre zero i tres anys.