La crisi del grup parlamentari de Junts x Catalunya s’enverina

El conflicte obert entre les dipu­tades de Junts x Catalunya (Jx­Cat) Aurora Madaula i Cristina Casol amb la direcció del grup parlamentari s’agreuja cada dia que passa i ja ha arribat a posar en qüestió la mateixa presiden­ta del Parlament, Anna Erra. En una decisió unilateral, Anna Erra va proposar, en l’última reunió de la Mesa, la suspensió del protocol per a la prevenció, detecció, abor­datge i resolució dels casos d’as­setjament que es puguin produir a la cambra. Aquesta iniciativa va ser rebutjada, de manera contun­dent, pels altres partits presents a la Mesa (PSC, ERC i la CUP).

El dictamen de l’empresa exter­na contractada pel Parlament per avaluar les denúncies formulades per Cristina Casol per l’assetja­ment que, suposadament, ha patit per part de membres del grup par­lamentari de JxCat ha indignat la direcció del partit. Si bé l’informe fet descarta la “violència de gè­nere” al·legada per Casol, sí que aprecia l’existència d’un “masclis­me cultural arrelat” i d’una “base fortament patriarcal” al grup par­lamentari. El passat dilluns JxCat va procedir a l’expulsió de Cristi­na Casol, que ha manifestat la seva intenció de conservar l’escó i pas­sar a ser diputada no adscrita.

(Visited 71 times, 1 visits today)

avui destaquem

Feu un comentari