La veritat com a fonament de la democràcia, llibertat i dignitat

Per “desinformació”, “post veritat” o “fake news” entenem al conjunt de processos socials caracteritzats per la producció sistemàtica de mentides. No son informacions errònies o equivocades, sinó que han estat produïdes per enganyar i distorsionar la veritat. La veritat es contraposa a la falsedat, però la falsedat es pot presentar sota dues figures diferents: l’error i la mentida. La “desinformació” és la mentida premeditada, però també inclou transmetre informació falsa que fem circular pensant que és vertadera (és a dir, que no hi ha una intenció explícita de mentir). Actualment estem vivim una crisi cognitiva, moral i política com a conseqüència de la desinformació generada per les notícies falses. La veritat és imprescindible per  resoldre-la.

Susana Alonso

La opinió pública és la sàvia de la democràcia, sense opinió pública no hi pot haver democràcia. Per tant, la condició de possibilitat de la democràcia, però també de la llibertat i la dignitat de la ciutadania és la veritat. Cal proclamar ben alt i fort que la veritat és (a més d’un valor moral) un valor polític imprescindible per la democràcia i el progrés moral i material. També és cert, però, que hem vist sistemes qualificables com a democràtics on les seves polítiques o determinades actuacions polítiques s’han fonamentat en mentides (el cas Trump als USA, el Brexit, la Rússia actual, etc). En tots els casos, més d’hora o més tard aquestes mentides han generat disfuncions polítiques, greus crisis i fins i tot guerres com és el cas de la invasió d’Ucraïna per les tropes russes. En aquest sentit, cal dir que cap declaració por ser considerada com a “veritat” per molts que es posin d’acord per establir que alguna cosa ho sigui. La democràcia no és un mètode vàlid per establir la veritat, però, en canvi, només a través de la veritat la democràcia pot adquirir tot el seu valor i potencial social i polític.

A Catalunya tenim una entitat anomenada “verificat” que vetlla per detectar i denunciar les falsedats que contínuament apareixen a les xarxes socials. Aquestes mentides tenen conseqüències funestes pel comportament, la economia i el benestar de la ciutadania, especialment de la gent gran o aquells particularment sensibles a les notícies sobre seguretat, alimentació o salut pública. Una feina rellevant que porta a  terme verificat és la de validar o refutar els missatges que els polítics emeten: https://www.verificat.cat/verificacions/. Concretament, gràcies a la feina que verificat va fer en les darreres eleccions municipals a Barcelona es van poder detectar i denunciar les falsedats que van exposar els diferents candidats. La campanya electoral va evolucionar cap a proclamacions polítiques molt més clares i ajustades a la realitat per part de tots els partits. No podem assegurar que la feina feta per verificat fos la única causa d’aquesta deriva, però el que sí crec és que la curosa actuació de verificat va contribuir a la ponderació dels missatges electorals. És evident que si hi ha entitats que estan permanentment en guàrdia per detectar falsedats, bulos o notícies distorsionades, els agents emissors d’aquests tipus de notícies podran ser desemmascarats, denunciats públicament i possiblement s’ho pensin molt abans de persistir en aquests tipus de comportament.

L’essència de verificat és el concepte de “confiança crítica”, un terme que s’utilitza per referir-se a la idea de tenir confiança en alguna cosa o algú, però alhora mantenir un nivell d’escepticisme o avaluació crítica. Implica confiar en certes fonts, persones o sistemes, però sense donar per definitiva o indiscutible aquesta confiança, sinó més aviat avaluant-la de manera continuada i crítica. En resum, la “confiança crítica” és l’equilibri entre confiar en alguna cosa o algú i ser crític i vigilant per evitar ser enganyat o defraudat. Ens cal construir un món on la veritat es sobreposi al poder de la mentida i a la societat de la desinformació. Sense una opinió pública sustentada en la veritat no hi pot haver democràcia ni progrés moral i material. Entenem que la veritat és (a més d’un valor moral) un valor polític imprescindible per construir una societat veritablement justa i democràtica.

La societat de la desinformació és un desafiament global que requereix esforços des de múltiples fronts, incloent-hi l’educació, la regulació de les xarxes socials, la promoció de l’alfabetització mediàtica i la responsabilitat dels actors que participen en la creació i la difusió de la informació. Fomentar l’esperit crític i la verificació de la informació és essencial per contrarestar aquesta lacra.

(Visited 129 times, 1 visits today)
Facebook
Twitter
WhatsApp

AVUI DESTAQUEM

1 comentari a “La veritat com a fonament de la democràcia, llibertat i dignitat”

Feu un comentari