El Constitucional admet a tràmit els recursos contra la llei d’habitatge del govern central

Els recursos del PP, del Parlament de Catalunya i de governs autonòmics al·leguen que envaeix competències

  Tribunal Constitucional
  Tribunal Constitucional

  El ple del Tribunal Constitucional (TC) ha admès a tràmit els recursos d’inconstitucionalitat contra la llei d’habitatge elaborada pel govern central que han promogut el Parlament de Catalunya, el grup del PP al Congrés dels Diputats i els governs autonòmics d’Andalusia, Madrid i Balears. Els recurrents impugnen nombrosos articles de la norma, així com la disposició addicional tercera, la disposició transitòria primera i diversos apartats de la disposició final primera.

  En les demandes d’inconstitucionalitat, s’al·lega que la llei recorreguda podria ser contrària al règim de distribució de competències autonòmiques en matèria d’ordenació del territori, urbanisme i habitatge. Per part seva, el recurs d’inconstitucionalitat del PP també planteja la possible vulneració del dret a la propietat, a la tutela judicial efectiva i a l’autonomia local.

  (Visited 15 times, 1 visits today)

  avui destaquem

  Feu un comentari