Què té pendent el CxRep sobre el seu nombre d’afiliats?

La plana major del CxRep

El passat 5 de desembre, el butlletí oficial del Consell per la República (CxRep), l’entitat privada independentista promoguda des de Bèlgica per l’expresident Carles Puigdemont, va publicar una resolució -la 65a, segons els seus números- amb la qual s’acorda donar trasllat al govern del mateix CxRep d’una consulta “a fi que s’obtingui la prèvia i necessària autorització expressa per la seva aprovació inicial”.

No es tracta d’un procediment excepcional, ja que hi ha altres consultes, però el que destaca en aquest cas és el contingut de la pregunta: “Quin motiu creieu que hi ha darrere del nombre d’afiliats al CxR?”.

La xifra d’afiliats, el creixement de la qual ha experimentat un estancament, deixant de banda repunts puntuals, ha estat un dels principals punts d’interès d’ençà que Puigdemont, el 2018, va dir que el CxRep s’activaria quan tingués el suport d’un milió de persones. El mateix CxRep, a través d’un compte de Twitter, n’actualitza la xifra, que ara situa per sobre dels 103.000, i difon dades diàries de noves altes.

També crida l’atenció la negativitat que es desprèn de quatre de les cinc respostes que s’ofereixen: “La gent té la sensació que ho estem fent bé”, “La gent té la sensació que en realitat no estem fent res”, “La gent té la sensació que no hi estem treballant prou”, “La gent té la sensació que estem treballant en una direcció incorrecta”, i “La gent té la sensació que no sabem transmetre allò que fem”.

La formulació de la consulta ha superat satisfactòriament els primers filtres, relatius a la legitimació del proposant, la inclusió de dades indispensables i l’abast temàtic i funcional. Ara, segons la resolució publicada el 5 de desembre, però amb data del 28 d’octubre, si el govern del CxRep l’autoritza expressament, “la Sindicatura Electoral adoptarà la resolució pertinent per continuar amb el procediment de consulta iniciat”. Aquesta consulta, per cert, tenia com a termini de realització “Abans de Cap d’Any”, però el calendari oficial de consultes del CxRep encara és buit.

(Visited 237 times, 1 visits today)

avui destaquem

Feu un comentari