La rectificació de Vicent Sanchis a la Declaració de Béns no quadra amb les dades del Registre Mercantil

El director de TV3 diu ara que té 100 euros i un 9,8% de Comunicació Vinària, però aquest percentatge equival a 327 euros del seu capital

Anotacions a la Declaració de Béns Patrimonials de Vicent Sanchis amb la seva participació a Comunicació Vinària

El director de TV3, Vicent Sanchis, ha rectificat aquest 2 de març la seva Declaració de Béns Patrimonials, com a alt càrrec de la Generalitat, per canviar la xifra del seu percentatge de participació a l’empresa Comunicació Vinària. EL TRIANGLE va publicar a primers de febrer que el percentatge que hi figurava era del 10%, la qual cosa infringia la Llei de règim d’incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de la Generalitat, que dicta que aquests funcionaris no poden tenir un percentatge del 10% o més elevat en capital en empreses que tinguin concerts, convenis o contractes de qualsevol mena amb el sector públic estatal, autonòmic, comarcal o local. Comunicació Vinària ha signat 11 contractes i 5 convenis amb la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) des de que Sanchis dirigeix TV3.

Després d’una reunió molt tensa de la Comissió de Control de la CCMA al Parlament, on cinc grups parlamentaris li van demanar explicacions per la seva incompatibilitat i on ell va afirmar que s’havia equivocat en omplir la Declaració de Béns Patrimonials, va canviar, el 2 de març, el 10% esmentat per un 9,8%. A més, va afegir a la casella on figura el nou percentatge declarat que es tractava d’una “Esmena error transcripció”.

Aquest percentatge no quadra, però, amb els 100 euros que, segons consta en una altra columna de la Declaració, té al capital de Comunicació Vinària. El Butlleti Oficial del Registre Mercantil (BORME) va publicar el 19 de novembre de 2019, que Comunicació Vinària acabava d’ampliar el seu capital en 335 euros. El capital de l’empresa va passar a ser, des d’aleshores, de 3.345 euros.

Si Vicent Sanchis té 100 euros d’aquest capital, això implica que la seva participació accionarial a Comunicació Vinària no arriba a 3%. Per tenir el 9,8% del capital com ha apuntat en la nova anotació a la Declaració de Béns Patrimonials hauria de tenir 327 euros invertits en accions d’aquesta societat.

El problema de Sanchis no és ara d’incompabilitats sinó de xifres que no quadren. La qüestió de la incompatibilitat que encara l’afecta és que a la Declaració de Béns Patrimonials afirma que no té cap càrrec a Comunicació Vinària. El BORME va publicar el 3 de gener de 2020 que el 24 de desembre anterior n’havia estat nomenat administrador suplent.

(Visited 160 times, 1 visits today)

avui destaquem

Feu un comentari