L'atur de llarga durada ha afectat un 34,7% dels treballadors amb nacionalitat espanyola, però aquesta situació ha colpejat encara més els immigrants que aspiren a treballar dins el territori de l'Estat. Segons l'estudi Crisis, Empleo e Inmigración en España. Un Análisis de las Trayectorias Laborales elaborat per la Universitat Autònoma de Barcelona, un 51,6% dels treballadors forans han sigut aturats de llarga durada (durant més d'un any). A més, un 32,8% dels immigrants treballadors han patit aquesta situació durant més de dos anys, percentatge que entre els autòctons és d'un 22,9%, segons el mateix estudi.

Aquest document exposa també que les condicions laborals dels immigrants van empitjorar força entre el 2007 i el 2011, els primers anys de la crisi, molt especialment pel que fa als salaris i a la qualitat dels llocs de treball.