Perspectives energètiques 2024

Seria ingenu no afirmar que el món viu un moment complex en termes de les perspectives energètiques i dia a dia augmenten les incerteses per