Quant es recolzen les universitats en l’economia dels estudiants?

Universitat de Barcelona

Catalunya és el territori de l’Estat on els pagaments dels estudiants i les seves famílies representen un major percentatge dels ingressos de les universitats. Segons l’informe Las universidades españolas. Una perspectiva autonómica. 2014, obra de la Fundación Conocimiento y Desarrollo basada en dades del 2012, un 35,6% dels ingressos corrents dels centres universitaris catalans procedeixen … Llegiu més