No retallaràs en Escoles Bressol

Arrenca novament el curs escolar i milers de nens i nenes, així com el respectiu personal, tornaran a omplir les aules de les Escoles Bressol.