Un panorama electoral incert

Enric Marín i Joan Manuel Tresserras al seu llibre Obertura Republicana identifiquen dins de la intel·ligència processista dos grups diferenciats: els que pretenien forçar l’Estat

Les llengües dels catalans

A Catalunya la diglòssia és un fenomen que té els seus orígens en la Corona d'Aragó tal com assenyala Lola Badia en la introducció a

La nació dels catalans

A les societats modernes podem apreciar la tensió existent entre la seva dimensió associativa, constituïda al voltant d'unes lleis que donen sentit a una ciutadania

El parany del dret a decidir

A la Declaració d'Independència signada al Parlament de Catalunya el 17 d’octubre de 2017, en els paràgrafs tercer i segon es diu: “La nació catalana,