Prudència i pusil•lanimitat

(A propòsit de la decisió del Departament de Salut sobre la COVID-19) L’Honorable Conseller de Salut ha decidit no incrementar significativament les mesures preventives davant

L’afartament dels professionals sanitaris

El pilar essencial de la sanitat, com d’altres macrosistemes de serveis, són els professionals. És pràcticament impossible que funcionin correctament, amb els nivells necessaris de