Mercadona comparteix amb la plantilla 600 milions d’euros en primes

Treballadores del supermercat Mercadona ubicat a l'avinguda Nova Augusta del municipi de Cambrils (Tarragona)

En el marc de l’estratègia de compartir els beneficis, el Comitè de Direcció de Mercadona ha decidit repartir a les més de 100.000 persones que formen la companyia mitja prima addicional, que s’uneix a la prima per objectius que tradicionalment reparteix cada any. D’aquesta manera, la companyia distribueix 600 milions d’euros entre la plantilla, un 50 % més que el 2023, any en què la quantitat total repartida va ser de 405 milions d’euros.

Des que els accionistes de Mercadona van engegar aquesta iniciativa el 2001, la companyia ha repartit més de 5.580 milions d’euros a les treballadores i els treballadors. Aquesta xifra reflecteix el seu compromís amb el creixement compartit i el benefici mutu.

Al març la plantilla, des del primer any i en el cas d’assolir les metes i els objectius pactats a principi d’any, cobrarà una mensualitat extra en la nòmina, quantitat que ascendirà a dues mensualitats un cop superats els cinc anys d’antiguitat, i excepcionalment aquest any també rebrà una prima extra corresponent a la meitat de la seva mensualitat.

Aquesta mesura fa palès que les treballadores i els treballadors de Mercadona són els principals responsables de l’èxit de la companyia i que un any més han confirmat ser l’actiu més gran per als “Caps” (com internament s’anomena els clients). El seu compromís amb la millora constant de l’eficiència productiva i de la gestió ha donat com a resultat el Carretó Menú amb més qualitat i econòmic del mercat, que cada dia trien més persones, fet que suposa un increment important del nombre de clients que compren a Mercadona i en consolida el creixement i l’increment constant de la seva quota de mercat.

Fonts de Mercadona destaquen la decisió per “l’excepcional compromís de les més de 100.000 persones que formem Mercadona de millorar cada dia l’experiència de compra dels nostres clients, la qualitat dels nostres productes i la implantació constant de millores tecnològiques i innovadores que fan més eficients els nostres processos i faciliten el nostre treball diari. És per tot això que enguany ens hem fet mereixedors de mitja mensualitat més de prima, que hem de sumar a la que ens correspongui, d’una o dues mensualitats, depenent de la nostra antiguitat a l’empresa”.

Pionera en conciliació i avançant

La política de Recursos Humans de Mercadona es caracteritza pel foment de la conciliació professional, personal i familiar de la plantilla. L’any 2020 la companyia va implantar a Espanya, de manera pionera en el sector, la jornada en botigues de cinc dies de treball i dos lliures (5+2) amb almenys vuit caps de setmana a l’any de descans. Aquesta darrera mesura s’està estenent de manera progressiva el 2024 i acabarà l’any 2025 amb els treballadors dels ‘ruscs’ (magatzems exclusius de venda online) i els dels blocs logístics.

(Visited 70 times, 1 visits today)

avui destaquem

Feu un comentari