Cal un nou model econòmic

El sistema econòmic actual es basa en el creixement permanent de l’economia, gràcies a fomentar el consumisme, un endeutament més alt, més desigualtat social i un ús exagerat dels recursos naturals no renovables. És un sistema que, a part de ser injust, és insostenible. Les periòdiques crisis econòmiques porten patiment i frustració als ciutadans i fan que augmentin el populisme i els grups radicals.

L’economia mundial crea cada any riquesa entorn dels 70 bilions d’euros. Com es distribueix? Tots sabem que un 1% de la població més rica posseeix tanta riquesa com el 50% de la població més pobre. I any rere any la riquesa es concentra més en poques mans. És el resultat del model econòmic que tenim. Avui, ni el liberalisme econòmic ni la socialdemocràcia tenen capacitat per frenar el poder i l’afany de riquesa que tenen els poderosos.

L’economia no es pot basar en un endeutament creixent i l’especulació financera, sinó en una economia productiva al servei del benestar dels ciutadans. Cal un nou sistema que corregeixi les grans desigualtats existents i que sigui econòmicament i mediambientalment sostenible. Per poder impulsar el canvi hem d’entendre com funciona avui el món. El sociòleg alemany Ullrich Beck ens diu que per resoldre els problemes globals cal tenir una visió global, una visió planetària.

El coronavirus covid-19 originat a la ciutat xinesa de Wuhan és un bon exemple de com, per encarar els problemes de salut, canvi climàtic, migracions, desigualtat social, transformació digital i tants altres, cal tenir una visió global del planeta. I cal tenir clar que els països estats-nació, aferrant-se als principis de sobirania i independència de les nacions, rebutgen cedir sobirania a ens globals superiors i, per tant, esdevenen un obstacle per solucionar els problemes globals.

Com hem arribat a una societat i a un món econòmic tan tensat amb conflictes i crisis permanents? La societat està immersa en una crisi de valors. Una societat en la qual domina l’individualisme, l’hedonisme, la corrupció i el benefici a qualsevol preu porta necessàriament al conflicte. Hem de recuperar valors com el progrés social, el consum responsable, la solidaritat, la sostenibilitat, la visió global i la justícia social, entre altres.

Com es pot fer que el poder i la riquesa no estiguin concentrats en tan poques mans? La resposta és distribuint millor i més justament la riquesa que s’obté amb l’esforç de tots. S’haurien d’abandonar les polítiques neoliberals radicals i introduir reformes que tendeixin cap a un model de societat en què la política no estigui sotmesa a l’economia. Una societat que condemni el frau fiscal i els paradisos fiscals i exigeixi una profunda revisió de les polítiques fiscals, de manera que els que més tenen o més ingressen contribueixin a cobrir les necessitats bàsiques de la societat. Això permetria impulsar una societat de progrés, culta, amb sensibilitat social, i garantiria el model cultural i de benestar social  europeu. 

No s’ha de capgirar radicalment el model econòmic actual, ja que hi ha aspectes que si s’utilitzen correctament han demostrat la seva utilitat. Es tractaria de tendir gradualment a una transformació del sistema econòmic mundial impulsant grans línies d’acció: “reorientar la globalització” donant-li una visió social; “refundar el capitalisme” per fer-lo més humà i mediambientalment sostenible; i “impulsar la governança global”, que tendís cap a un marc institucional global per governar els grans reptes del planeta. Impulsar la governança global ajuda a garantir el progrés i la pau entre els pobles.

No tots els països podran avançar al mateix ritme, però en aquest cas la Unió Europea podria liderar el projecte de tendir cap a un Ens Global que dirimís sobre els problemes globals. La història no s’atura. Som els humans els que decidim el nostre futur i som els humans els que escrivim la història. El progrés social i els drets civils dels quals avui gaudim només han estat possibles amb molts esforços i pressió dels ciutadans, que demostren que la utopia, o un somni impossible, pot esdevenir una realitat.

(Visited 121 times, 1 visits today)
Facebook
Twitter
WhatsApp

AVUI DESTAQUEM

Feu un comentari