Cap a una Barcelona metropolitana real

És realment Barcelona, junt amb la seva Àrea Metropolitana, una ciutat global, entesa com l’espai per donar resposta als desafiaments de futur des del punt

Barcelona té poder

Catalunya no es pot entendre sense Barcelona. Tampoc no és possible de concebre un projecte de futur per a Catalunya que no passi per potenciar

Notícies més llegides