La Sindicatura de Comptes detecta irregularitats a Parcs i Jardins de Barcelona i al CTTI

L'òrgan fiscalitzador assenyala casos de "fraccionament indegut" de contractes

Treballadors de Parcs i Jardins de Barcelona

Foto: Ajuntament de Barcelona

La Sindicatura de Comptes ha publicat dos informes que detecten “fraccionament indegut” de contractes al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) i a Parcs i Jardins de Barcelona. Concretament, segons ha avançat l’ACN, les irregularitats detectades fan referència a l’exercici del 2019, en el cas del CTTI, i al del 2018, pel que fa a Parcs i Jardins, i afecten alguns contractes menors.

En l’informe sobre el CTTI, l’òrgan fiscalitzador assenyala que es van contractar “els mateixos serveis o subministraments amb els mateixos proveïdors i objectes contractuals de manera recurrent”. A més, afirma que en alguns contractes revisats “s’ha incomplert la prohibició de subscriure contractes menors amb un mateix proveïdor que individualment o conjuntament superessin els valors màxims autoritzats per a aquests tipus de contractes”.

Pel que fa a Parcs i Jardins, la Sindicatura de Comptes assenyala que l’Institut municipal no va publicar la informació relativa als contractes menors, contràriament al que estableix la normativa, i que “no disposava d’una estructura adequada per gestionar, controlar i realitzar actuacions d’inspecció de les concessions de l’ús privatiu de domini públic dels parcs i jardins municipals, ni tampoc disposava d’un reglament o document per a l’establiment dels cànons, els quals no s’han actualitzat al llarg dels anys”.

(Visited 113 times, 1 visits today)

avui destaquem

Feu un comentari