L’AMB enfoca el 2021 amb uns comptes socials anticovid-19

Aprova uns pressupostos concebuts per ajudar els col·lectius més vulnerables

Visió aèria de la franja costanera de part de l'àrea metropolitana de Barcelona

Visió aèrea de la franja costanera de part de l’Àrea Metroplitana de Barcelona

Els pressupostos de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) per l’any 2021 posen un èmfasi especial en les polítiques socials necessàries per fer front a la crisi sanitària, social i econòmica causada per la pandèmia de la covid-19, a més de donar continuïtat a les actuacions de caràcter social i ambiental que venen d’exercicis anteriors. El pressupost propi de l’AMB és de 985,16 milions d’euros, que representen un creixement del 19% respecte al del 2020 i que incorporen 110 milions provinents d’un crèdit per posar en marxa el Pla de Sostenibilitat Ambiental (PSA), paquet d’actuacions per la transició energètica i la mobilitat sostenible.

Els comptes mantenen la contenció aplicada el 2020 i garanteixen el compliment dels seus objectius estratègics. Prioritzen les mesures de gestió eficient de la infraestructura verda, espais i medi natural, l’impuls a noves actuacions d’inversió en infraestructures i equipaments sostenibles, la lluita contra la contaminació atmosfèrica i l’emergència climàtica global i l’impuls a la transició energètica i la mobilitat sostenible en el marc del nou Pla Metropolità de Mobilitat Urbana.

Els efectes negatius de la pandèmia es continuaran produint durant bona part del 2021 i afectaran bona part de la ciutadania, especialment els col·lectius més vulnerables. Per això, l’AMB ha impulsat noves línies d’actuació en matèria social. En aquesta direcció s’enfoquen el Pla d’inversions metropolità, el Pla meteropolità de suport a les polítiques socials municipals, el Pla metropolità de suport a la cohesió social, l’economia de proximitat i la coproducció de serveis (ApropAMB), aprovats el 2020 i una línia d’ajudes per subvencionar el Tribut metropolità i la Taxa metropolitana de tractament de residus en situacions de vulnerabilitat econòmica de la ciutadania, comerços i autònoms i petites activitats. Es vol, per tant, impulsar l’ocupació i l’economia social i solidària.

Pel que fa a mobilitat es faran actuacions per l’execució del projecte C-245, desplegament del Pla metropolità de mobilitat urbana, gestió i manteniment del territori i de les rondes, ampliació de la integració de títols socials de transport, i millores en els serveis de bus als àmbits Sud i Nord de l’AMB, i en habitatge es posarà en marxa l’operador metropolità Habitatge metròpolis Barcelona, que amb l’IMPSOL i el Consorci Metropolità de l’Habitatge impulsaran la promoció d’habitatges assequibles i la rehabilitació energètica i d’accessibilitat del parc existent.

Facebook
Twitter
WhatsApp

avui destaquem

Deixa un comentari

Notícies més llegides