Les despeses ordinàries qüestionables de la UPC

La Sindicatura de Comptes alerta la Universitat per no justificar "sopar d'estiu, allotjament bungalows o compra d'Ipads"
El Síndic Jordi Pons ha presentat l'informe de la UPC al Parlament
El Síndic Jordi Pons ha presentat l'informe de la UPC al Parlament

Entre les observacions de l’informe de fiscalització 7/2013 realitzat per la Sindicatura de Comptes corresponent als cursos 2008 – 2010 de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), l’ens apunta que diversos professors a temps complet ocupen, a més del lloc de treball de la Universitat, càrrecs de direcció en altres entitats de caràcter públic. I per tant, incompleixen la Llei 53/1984 d’incompatibilitats.

 

D’altra banda, la UPC ha reconegut, segons el document, despeses de diversa naturalesa dins les gestionades de forma descentralitzada que no s’ajusten al que estableixen els articles 8 i 15 de les bases d’execució del pressupostos. I afegeix la consideració que algunes de les despeses registrades com de “funcionament ordinari de les unitats” podria ser “qüestionable”, com per exemple: sopar d’estiu, aperitiu de graduació, allotjament bungalows, cursos d’anglès, compra d’ipads i iphones.


La Sindicatura recomana revisar i completar la normativa d’utilització de les targetes de crèdit, que ha de ser única per a tota la Universitat, i dotar la unitat de Tresoreria dels mitjans de control adequats per supervisar-ne la correcta utilització.

Cal que la utilització d’instruments financers es faci de forma ajustada a la seva naturalesa i que totes les operacions d’endeutament siguin autoritzades d’acord amb la normativa aplicable i registrades correctament en la comptabilitat, conclou el document.

(Visited 32 times, 1 visits today)
Facebook
Twitter
WhatsApp

avui destaquem

Feu un comentari