La Xarxa Audiovisual Local (XAL), l’empresa pública que gestiona els mitjans de comunicació de la Diputació de Barcelona, va pagar, els anys 2017 i 2018, un total de 854.125 euros a l’empresa Les Notícies de Catalunya que administra José Antich, director del digital ElNacional.cat. Així consta al portal de transparència de la XAL, que recull dades de les seves contractacions dels anys 2016, 2017 i 2018, però no de les corresponents al 2019, la qual cosa contravé les obligacions legals de la institució.

L’última dada que consta en aquesta web és, precisament, una referida a un contracte del Grup Les Notícies de Catalunya SLU. Està etiquetada sota l’epígraf “Observant el segle XXI” i té un valor de 120.125 euros. La data de la contractació és el 9 de novembre del 2018 i té vigència fins al 28 de febrer del 2019. També a la informació dels contractes de la XAL corresponents al quart trimestre del 2018 n’hi figura un altre en benefici d’aquest digital. Està valorat en 75.000 euros, i és per a la realització d’El Planter, es va signar el 12 de novembre i la seva vigència era fins al 31 de desembre.

La partida més gran que ha cobrat Les Notícies de Catalunya de la XAL apareix en les contractacions del primer semestre del 2017. Puja a 241.000 euros i correspon a la producció de Càpsules gastronòmiques entre l’1 de març i el 31 de desembre del 2017.

A aquests 435.125 euros cal afegir-hi els diners que la XAL li va pagar per insercions publicitàries. Tant el 2016 com el 2017, va aportar a les arques de Les Notícies de Catalunya un total de 209.000 euros. Aquesta quantitat es va repartir en dos conceptes: “Publicitat banner El Nacional.cat” (49.000 euros) i “Publi Widget El Nacional.cat” (160.000 euros). En el contracte del 2017, els 49.000 euros s’imputen a publicitat en paper en comptes d’un banner.

Els 75.000 euros que El Nacional ingressava per El Planter corresponen a un espai del seu portal on publicava informacions elaborades per redactors de la XAL sobre esdeveniments esportius. Aquest servei també el van contractar amb els diaris del sector Sport i El Mundo Deportivo. A partir de l’estiu de l’any passat ja no s’han renovat aquests contractes.