Bona notícia per a tots els veïns de la conurbació de Barcelona. A partir de l’any vinent, els 36 municipis que formen part de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) quedaran integrats en la corona 1 de l’escala tarifària del transport públic duplicant el nombre existent en l’actualitat, que es limita a 18 localitats. Això farà que les connexions interurbanes entre les ciutats metropolitanes siguin molt més accessibles per a tothom.

Aquesta és una de les mesures que preveu implementar l’AMB amb l’aplicació del pressupost per l’any 2019, que puja a 1.794 milions d’euros. Després de la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona, l’AMB és la institució catalana que gestiona més recursos públics.


Habitatges assequibles

Segons el pressupost aprovat, una altra de les prioritats que es desenvoluparan l’any vinent són les polítiques d’habitatge. En un doble vessant: la creació d’un nou parc residencial a preu assequible, a través de l’IMPSOL, organisme del grup AMB, i la posada en marxa de l’operador publicoprivat metropolità, que construirà, en els pròxims anys, 4.500 habitatges de lloguer a l’abast de les rendes modestes.

L’AMB és una institució amb un endeutament baix (21%) i unes despeses d’estructura (personal, instal·lacions, serveis...) que signifiquen només el 7% del pressupost. Això fa que pugui destinar la major part dels seus recursos a implementar els programes i projectes que aprova el consell metropolità, amb una política d’estabilitat pressupostària i respecte al límit màxim de la despesa.

Per aquest any 2019 es preveu un increment dels seus ingressos finalistes en un 9,7% i, en correspondència, també s’intensifica l’esforç inversor en les àrees de la seva competència: gestió i tractament de residus, mobilitat i transport públic, urbanisme i promoció de l’habitatge, espais naturals (platges, parcs metropolitans, lleres fluvials...) i el cicle integral de l’aigua. L’AMB destina el 0,7% del seu pressupost a la cooperació internacional i dedica 579.000 euros a implementar polítiques de bon govern i transparència.