Deixem enrere un 2018 marcat per l’auge de la ultradreta. Des d’un Salvini a Itàlia que no permet atracar als vaixells de salvament humanitari, passant per l’arribada d’un xenòfob Bolsonaro al Brasil i un Trump que separa els nens de les seves famílies a la frontera d’EUA amb Mèxic. A Espanya el partit antiimmigració Vox irromp a la política, constatant l’entrada de l’extrema dreta per primera vegada des de la fi del franquisme.

Aquest any que acaba de començar està fortament marcat per les eleccions, municipals i europees. La irrupció de Vox a Andalusia ha alarmat moltes persones amb un programa que planteja mesures ferotges en matèria social. Sobre migracions, una proposta que ha cridat especialment l’atenció és la “devolució d’immigrants il·legals”, però n'hi ha d’altres que també déu-n'hi-do. Vegem-ne algunes. Vox proposa: “Qualsevol immigrant que hagi entrat il·legalment a Espanya estarà incapacitat, de per vida, per legalitzar la seva situació”. És a dir, que les persones que hi hagin accedit per una via il· legal (saltant la tanca o en pastera, per exemple) estarien sempre en situació administrativa irregular i, per tant, se les hauria d’expulsar, independentment dels motius que les hagin portat a entrar il·legalment. En cap moment es fa referència a les persones sol· licitants de protecció internacional.

El 2017, Espanya va ser el tercer país de la UE amb un major nombre d’arribades de persones migrants i refugiades per mar (22.414, segons l’últim informe de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado). En la mateixa línia, el partit suggereix “suprimir la institució de l’arrelament com a forma de regularitzar la immigració il·legal.” La Llei d’Estrangeria espanyola, a l’article 124, preveu l'“autorització de residència temporal per raons d’arrelament” que permet la regularització complint una sèrie de requisits, entre els quals haver residit tres anys en territori espanyol i disposar d’una oferta laboral. Aquesta és la fórmula més sol· licitada per regularitzar els veïns que porten més de tres anys vivint a Espanya o aquells que van aconseguir la regularitat però la impossibilitat de renovar la seva autorització (perquè no han obtingut un contracte de treball o per altres causes) els ha comportat canviar a un estatus jurídic d’il·legalitat. És la coneguda “irregularitat sobrevinguda” que tant ens preocupa als qui treballem les migracions.

Respecte a l’adquisició de la nacionalitat, Vox proposa endurir les mesures: “Elevar l’exigència al nivell d’idioma, tributació i integració per a l’adquisició de la nacionalitat”. Cal recordar que l’any 2015 ja es va produir un canvi mitjançant el qual es va dificultar l’accés a la nacionalitat, amb un examen de coneixement de l’entorn i un altre de llengua, i un augment de les taxes. També planteja condicionar l’ajuda al desenvolupament al fet “que els països acceptin la repatriació d’immigrants il·legals i delinqüents”. D'això es desprèn que serà nul·la la solidaritat amb aquells països que no acceptin el retorn d’immigrants en situació d’irregularitat i d’aquells que hagin comès delictes.

Acaba l’apartat d'immigració sostenint que aquesta “s’afrontarà atenent a les necessitats de l’economia espanyola i a la capacitat d’integració de l’immigrant. S’establiran quotes d’origen privilegiant les nacionalitats que comparteixen idioma i importants llaços d’amistat i cultura amb Espanya”. S’estableix com a prioritari “l'interès d’Espanya”, oblidant la importància que tenen per a moltes persones espanyoles valors com la diversitat, la solidaritat o la interculturalitat. Però per si l’apartat de migracions no hagués deixat clar el posicionament de Vox, a la secció de “Defensa, seguretat i fronteres” es planteja el tancament de mesquites, l’exclusió de l’ensenyament de l'Islam a l’escola pública i aixecar un “mur infranquejable” a Ceuta i Melilla.

Un total de 100 punts configuren el programa d’aquest partit, que ha aconseguit ni més ni menys que 400.000 vots a Andalusia. Veiem amb sorpresa i perplexitat, des de lluny, les polítiques d’EUA, les d’Itàlia o les del recentment nomenat Bolsonaro… Δ