Hores abans que entrés en vigor la vergonyosa taxa de l'euro per recepta, que penalitza a Catalunya la desgràcia d'estar malalt, el DOGC feia pública la llista de "subvencions i transferències excloses de concurrència pública" que el Departament de Presidència de la Generalitat va atorgar l'any passat. En total, són 12'6 milions d'euros (per entendre'ns, 2.000 milions de pessetes) que el conseller Quico Homs ha repartit discrecionalment des del Palau de la plaça de Sant Jaume.

Per saber com "pensa" i com "opera" la Presidència de la Generalitat és molt interessant analitzar la relació d'aquestes 63 subvencions atorgades, doncs és una radiografia que ens delata per qui estem governats i quins criteris els guien.

Encapçalant el "rànking" de les subvencions de Presidència hi tenim l'empresa Cre-a Impresiones de Catalunya SL, del Grup Godó, que s'emporta 5'5 milions d'euros (el 45% del "sarró" d'en Quico Homs). Cre-a és la impremta de "La Vanguardia" i els seus treballadors acaben de fer 10 dies de vaga perquè l'empresa els vol imposar un ERO per fer-ne fora 29 i, a sobre, una reducció del 25% del salari. Aquests 5'5 milions d'euros se sumen als 1'45 milions d'euros que, en la convocatòria d'ajuts als mitjans de comunicació, va atorgar Presidència de la Generalitat a diverses empreses del Grup Godó i als dos milions d'euros que la filial Publipress SL va rebre en concepte de conveni publicitari. En total, doncs, i només pel que coneixem a través del DOGC, a l'any 2011 el comte de Godó va rebre subvencions del conseller Quicu Homs per 8'95 milions d'euros. A banda, hi ha els milers d'exemplars que "La Vanguardia" reparteix gratuïtament a hospitals, ambulatoris, universitats, transports públics, zoo, Tibidabo... i que "algú" deu pagar.

El segon gran beneficiari dels ajuts de Presidència és l'editor i activista valencià Eliseu Climent. Ja sigui amb Jordi Pujol, amb Pasqual Maragall, amb José Montilla o Artur Mas, Climent sempre se les sap empescar per fer una bona picossada a les arques públiques de la Generalitat. Durant l'any 2011, l'Associació Cultural del País Valencià (ACPV) i tot l'estol de fundacions que l'envolten (Francesc Eiximenis, Josep Renau, Ignasi Villalonga, Ausiàs March, Joan Fuster...) van obtenir del Palau de la Generalitat 868.000 euros, això sí, corresponents a les "activitats entre gener i agost de 2011" (sic).

En tercer lloc hi ha Òmnium Cultural, l'entitat presidida per l'economista Muriel Casals, molt d'esquerres i sensible a les classes populars catalanes, però que no dubta a "munyir" la mamella de Presidència per augmentar els recursos d'aquesta entitat, fundada per grans patricis burgesos i que compta amb 22.000 socis: Quicu Homs els ha signat un conveni per tres anys per un import total d'1.434.763 euros.

D'entre la resta de subvencions concedides hi trobem algunes altres perles cultivades. Per exemple:

* El Centre d'Estudis Jordi Pujol rep una ajuda de 50.000 euros de Presidència. Inaudit. Jordi Pujol ha acumulat un importantíssim patrimoni personal al llarg de la seva vida i, a més, cobra una esplèndida pensió com a expresident, a banda de tenir una oficina, empleats i xofer a càrrec de la Generalitat. Com té la santa barra de demanar, per postres, una subvenció?

* B'Nai B'rith Nahmanides, una entitat sionista internacional, també s'ha emportat una subvenció de 15.000 eurets. En la mateixa línia, la Fundació Baruch Spinoza s'ha endut 25.000 euros per una exposició sobre "La Shoah".

Veient com se'ls gasta el conseller de Presidència, queda clar el "full de ruta" que ens ha de menar, diuen, a Ìtaca: l'estel polar és Jordi Pujol; el nord és el comte de Godó; a l'occident, Òmnium Cultural; a orient, l'Estat sionista d'Israel, i al sud, el "tinglado" d'Eliseu Climent. Amb aquest "mapa de navegació" no anirem enlloc i ens morirem en alta mar de fam i de set. Per Quicu Homs, Catalunya no és una nació: és una subvenció!