En vista de les eleccions europees, el Moviment Europeu a Itàlia i la xarxa universitària acadèmica Àgora Europa proposen “deu prioritats per a una Europa unida, democràtica i solidària, com a instrument de pau en un món globalitzat” que es presentarà als partits i candidats.

És una alternativa europea de sobirania compartida, governada democràticament, respecte a l'anarquia del “sobirà internacional”.

Fins ara, les deu prioritats han estat signades per moltes organitzacions de la societat civil i moviments polítics europeus i per més de mil militants europeus de la causa federalista.

El Parlament Europeu es reunirà a Estrasburg el 2 de juliol de 2019 i els dos primers actes polítics seran les eleccions del seu president i el president de la Comissió Europea; el seu nom serà proposat pel Consell europeu de caps d'Estat i de Govern que, al seu torn, després haurà de proposar al Parlament la composició del seu “equip”.

Els promotors de les deu prioritats estem convençuts que, a diferència del passat, caldrà treballar a partir de la campanya electoral per facilitar la formació d’una aliança d’innovadors: combinar l’internacionalisme socialista, el cosmopolitisme liberal, l’universalisme cristià i la cultura ambiental transnacional més enllà dels grups polítics tradicionals: disposats a lluitar per una Europa solidària basada en una democràcia representativa, participativa, de proximitat i d’igualtat.

Per establir els fonaments d’una veritable democràcia europea, els diputats de l’aliança han de jurar col·lectivament (en una mena de “jurament del joc de pilota”) que “en nom dels ciutadans europeus que els han triat” tenen la intenció d’aconseguir un paper substancialment constituent per canviar la Unió renovada -després de la de Maastricht de 1992- amb el Tractat de Lisboa.

L’objectiu a assolir durant la legislatura i, per tant, abans del 2024 és el de la Constitució democràtica europea que transforma la Unió en una comunitat federal (o en una República europea) demanant als ciutadans i ciutadanes europeus l’expressió del seu consentiment o la seva dissidència en un referèndum paneuropeu.

Per aconseguir aquest objectiu, hem de multiplicar les signatures de militants federalistes a tot Europa en tres mesos per mil (1000x1000), arribant a un milió de signatures en suport de la constitució europea el proper mes de juliol.

Els promotors demanen a les ciutadanes i als ciutadans de Catalunya que contribueixin a la consecució d’aquest objectiu.

Les properes eleccions europees del 26 de maig de 2019 han de ser una oportunitat per promoure un sistema federal europeu a favor de la pau, els drets, la llibertat i la democràcia

1. Demanem a les parts i candidats de la zona euro i als països candidats a l’adhesió un mandat precís per a la constitució d’una futura comunitat federal que s’aprovi amb un referèndum europeu.

2. Recordem que hem de salvaguardar la diversitat cultural i respectar els drets de les minories per respectar els fonaments de la integració europea.

3. Una política europea de migració és urgent, per garantir el dret d'asil, la recepció i el respecte de les persones que fugen de zones de guerra i de desastres ambientals.

4. Hem de canviar la política industrial, tecnològica i científica cap a un model sense energia fòssil i per al desenvolupament sostenible.

5. La seguretat exterior ha de ser garantida per una política exterior europea única que també inclogui la dimensió de defensa.

6. Es necessiten polítiques i mesures per a la seguretat interna i la lluita contra el crim organitzat, la corrupció i el terrorisme amb el dret penal europeu.

7. Són urgents polítiques i mesures per superar les adoptades al començament de la crisi econòmica, eradicar la pobresa, reduir les desigualtats entre generacions, crear un estat del benestar europeu.

8. Es necessita una unió econòmica i monetària amb un govern polític i econòmic real, basada en una capacitat fiscal autònoma, respectant l'euro com a moneda de tota la Unió.

9. Demanem un pressupost anual de la Unió amb una projecció de cinc anys, amb una capacitat fiscal i de despesa independent, inclòs el deute.

10. Demanem una veritable ciutadania federal europea amb un nucli de drets individuals i respectant la Convenció Europea dels Drets Humans.