El Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) i Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) han arribat a un acord per promoure una estació de proveïment d’hidrogen que construirà TMB, a través d’una licitació, i donarà servei a flotes de vehicles elèctrics de transport de viatgers i mercaderies a l’àrea de Barcelona, en la línia d’avançar cap a una nova mobilitat amb zero emissions contaminants.

Mitjançant un conveni firmat pel delegat especial de l’Estat al CZFB, Pere Navarro, i la presidenta de TMB, Rosa Alarcón, s’ha establert destinar una parcel·la del polígon industrial de 5.000 metres quadrats on es construirà una planta de producció, emmagatzematge i càrrega d’hidrogen que utilitzaran els autobusos de TMB d’aquesta tecnologia i potencialment també altres flotes i en general les indústries del polígon així com vehicles de particulars que l’adoptin com a solució energètica alternativa.

L’hidrogen, l’element més abundant en l’univers, és un vector energètic de gran versatilitat que està cridat a tenir un paper preponderant en el transport, emmagatzematge i conversió instantània en una energia útil, de formes d’energia diverses. La utilització de l’hidrogen per al transport està avançant gràcies al desenvolupament tecnològic lligat a les piles de combustible. 

A la pila de combustible es desenvolupa un procés anomenat electròlisi inversa, mitjançant el qual l'hidrogen reacciona amb l'oxigen. L'hidrogen prové d'un o diversos dipòsits del vehicle, mentre que l'oxigen es capta de l'aire ambiental. L'únic derivat d'aquesta reacció és l'energia elèctrica generada, calor i aigua, que s'expulsa en forma de vapor pel tub d'escapament.


Primera estació pública d’abastiment d’hidrogen vehicular d’Espanya

Actualment no hi ha a Espanya cap estació pública d’abastiment d’hidrogen vehicular i per aquest motiu no existeixen vehicles d‘aquesta tecnologia. A Europa molts països han identificat el potencial d’aquest sistema d’emmagatzematge d’energia i estan treballant intensament en el seu desplegament.

La planta de subministrament d’hidrogen de Barcelona serà doncs pionera a Espanya. Un cop concretat el destí de la parcel·la, TMB buscarà per concurs un subministrador que instal·li un punt d’abastiment d’hidrogen obert al públic, si bé l’objectiu principal i ineludible d’aquesta infraestructura és abastir els autobusos de TMB. El contracte d’arrendament d’aquesta parcel·la tindrà una durada inicial de 10 anys, i serà objecte de successives pròrrogues de 5 anys, fins a un màxim de 40 anys de durada total.

En paral·lel, TMB té en marxa una licitació per adquirir els primers autobusos elèctrics que utilitzaran la tecnologia de pila d’hidrogen a la seva flota, després de l’experiment del projecte CUTE dels anys 2003-2005. En concret seran vuit unitats de 12 metres de longitud, la mida estàndard, que arribaran a Barcelona el novembre del 2021 amb la previsió que s’incorporin al servei a principis del 2022. Els vehicles estaran assignats al Centre Operatiu de Negoci de la Zona Franca i s’abastiran d’hidrogen vehicular a la planta de recàrrega creada a partir del conveni firmat avui, amb un consum estimat de 160 quilos diaris.

L’adquisició dels vuit vehicles d’hidrogen té un pressupost de 6,5 milions d’euros i compta amb el suport del programa europeu JIVE 2 de promoció dels vehicles de pila de combustible i zero emissions, cofinançat per la Unió Europea. El projecte s’impulsa amb la col·laboració de l’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona (ATM).


L’hidrogen, opció estratègica de TMB

L’aposta per l’hidrogen forma part de l’opció estratègica de TMB per la modernització i ambientalització de la flota d’autobusos, sempre amb el criteri de compra verda i electrificació progressiva. Així, el febrer passat es va adjudicar el subministrament de 23 articulats elèctrics preparats per a la càrrega ràpida al carrer, que se sumaran als nou existents, amb els quals s’avançarà en la conversió de les línies H16, H12 i V15 en línies d’emissió zero. En anys successius continuarà la inversió per a l’adquisició d’autobusos elèctrics i híbrids i la infraestructura de càrrega corresponent, amb l’objectiu de substituir el 2024 els cotxes dièsel amortitzats.