MicroBank, el banc social participat íntegrament per CaixaBank, ha superat el 2019 els 99.000 préstecs concedits a famílies, microempreses, emprenedors i empreses socials, fins a assolir un import de 724,8 milions d'euros. Bona part d'aquesta inversió, el 85%, s'ha destinat a microcrèdits per cobrir necessitats puntuals de persones i famílies i per finançar projectes d'obertura o ampliació de negocis, mentre que el 15% restant ha contribuït a fer realitat les iniciatives d'entitats i empreses que tenen un impacte positiu en la societat.

En concret, l'entitat va finançar l'any passat necessitats personals i familiars que van suposar la formalització de 79.789 préstecs de petit import, per una quantitat total de 412,7 milions d'euros. Aquests microcrèdits s'adrecen a persones amb ingressos limitats.

El president de MicroBank, Juan Carlos Gallego, considera que "la fortalesa de la nostra base d'activitat, els microcrèdits, ens ha convertit en referents de les microfinances a Europa i ha merescut la confiança de milers de persones amb dificultats per accedir al sistema financer tradicional. Ara, fem un pas més amb la voluntat d'anar al ritme dels nous temps i avancem cap al nostre pròxim objectiu: assolir el lideratge en banca amb impacte social". Quant a la crisi sanitària, que està derivant en una situació d'emergència econòmica i social, Gallego assegura que “el Grup CaixaBank, i MicroBank en particular, han reaccionat amb agilitat a aquest nou repte i han adoptat una sèrie de mesures que aporten les solucions que ens reclamen els nostres clients, perquè tots se sentin acompanyats i escoltats en aquests moments difícils”.

El 2019 també es van concedir 203,6 milions d'euros en 16.812 microcrèdits per a emprenedors i microempreses que han començat o ampliat la seva activitat. D'aquesta manera, MicroBank reafirma la seva aposta per facilitar l'accés al finançament a persones i petites empreses que posen en marxa iniciatives d'autoocupació, impulsen projectes de l'economia productiva i contribueixen a crear llocs de treball.

Durant aquest exercici, ha pres força la nova línia del banc centrada en altres finances amb impacte social, que es va posar en marxa davant la creixent consciència i sensibilitat cap a aquesta mena d'iniciatives. Aquesta nova línia està dissenyada per finançar projectes d'economia social, educació, emprenedoria, innovació i salut que generin un impacte positiu en la societat. Amb aquests préstecs, MicroBank va contribuir amb 108,5 milions d'euros a dur a terme 2.727 projectes durant l'any passat. Cal destacar que les finances amb impacte social, de creació recent, ja suposen el 15% del capital concedit pel banc.

Així mateix, el banc ha registrat un increment rellevant de la seva activitat des de la seva creació, el 2007, fins a arribar per primer cop a una cartera de préstecs d'un import superior als 1.583 milions d'euros el 2019, un 1,6% més que l'any anterior. L'assoliment d'aquesta xifra mostra l'aposta continuada de MicroBank per facilitar finançament a persones amb dificultats d'accés al sistema creditici tradicional, amb el triple objectiu d'atendre necessitats puntuals de les famílies, contribuir a la creació de llocs de treball a través de la posada en marxa o la consolidació de projectes empresarials per part d'emprenedors i impulsar les empreses que desenvolupen una activitat amb impacte positiu en la societat. Des de l'inici de la seva activitat, MicroBank ha concedit 959.498 préstecs, als quals ha destinat 5.567 milions d'euros.


Col·laboració amb entitats

En la concessió dels préstecs de MicroBank, a més de la xarxa de més de 4.000 oficines de CaixaBank, hi col·laboren més de 600 entitats, que aporten el coneixement de les persones destinatàries, assessoren i fan el seguiment dels projectes.

A més, MicroBank gaudeix del suport d'algunes de les principals institucions europees dedicades al foment de l'emprenedoria i les microfinances. Són el Fons Europeu d'Inversions (FEI), que aporta garanties sobre una part del risc assumit en la concessió de microcrèdits, i el Banc de Desenvolupament del Consell d'Europa (CEB) i el Banc Europeu d'Inversions (BEI), que ofereixen finançament en condicions especialment competitives. El paper de CaixaBank, de les entitats i de les institucions és clau per a la sostenibilitat i l'èxit de la tasca de MicroBank.