Jordi Gual, president de CaixaBank, i Josep Sánchez Llibre, president de Foment del Treball Nacional, han signat un acord mitjançant el qual l'entitat financera es compromet a posar a disposició dels associats de Foment una línia de finançament de 2.000 milions d'euros, dels quals 500 milions d'euros es destinaran exclusivament a donar suport, desenvolupar i acompanyar les empreses joves tecnològiques i els emprenedors que comptin amb un projecte concret.

Aquest nou conveni engloba totes les empreses del Grup CaixaBank permetent obrir als associats diferents vies de col·laboració segons el seu negoci i particularitats concretes.

El president de CaixaBank, Jordi Gual, ha destacat que “per millorar la competitivitat de l'economia resulta imprescindible que les empreses puguin obtenir línies de crèdit per finançar les seves vendes i inversions, així com accedir a nous mercats i segments de negoci emergents”.

Maria Alsina, directora territorial de CaixaBank a Barcelona, també present a l'acte institucional, ha assenyalat que aquest compromís té com a objectiu “impulsar l'economia i oferir un servei financer òptim dels associats a Foment a través dels diferents segments de negoci que disposa l'entitat, com Business Bank, DayOne, AgroBank, HolaBank o MicroBank, entre altres“.

L'entitat financera, des de la seva posició d'empresa socialment compromesa a divulgar la igualtat d'oportunitats i el valor de la diversitat, també col·laborarà mitjançant aquest acord per ajudar a incrementar la representativitat de la dona en posicions directives dins dels seus associats.

Per a Jordi Gual, “la diversitat, la meritocràcia i la igualtat d'oportunitats són claus per atreure i desenvolupar tot el talent potencial d'una organització. En aquest sentit, CaixaBank ja compta amb un 40% de dones en posicions directives, un dels percentatges més alts del sector. Continuar treballant en aquesta línia és la millor manera d'afrontar els grans desafiaments del nostre temps”.

Josep Sánchez Llibre ha volgut posar en valor aquest acord afirmant que “és fonamental que projectes innovadors i de gran talent puguin desenvolupar-se amb totes les garanties, que l'accés a un finançament adequat no sigui l'obstacle”. Sánchez Llibre ha afegit que “Foment sap perfectament de la importància de la renovació constant del conjunt empresarial del país i de la promoció del talent jove i emprenedor: treballem aliats amb els principals focus d'innovació i talent de Catalunya i CaixaBank és sens dubte un d'ells, en el seu propi funcionament intern i en els productes i facilitats que ofereix a l'ecosistema emprenedor”.


Impuls a les start-ups i emprenedors

A través d'aquest acord de col·laboració, CaixaBank busca impulsar les diferents iniciatives empresarials dels associats a Foment amb especial focus en les empreses tecnològiques, per a les quals l'entitat financera també compta amb un centre especialitzat com és DayOne.

DayOne constitueix un nou concepte de serveis financers exclusivament creats per a empreses amb alt potencial de creixement. Aquest segment de negoci es crea per acompanyar a start-ups i scale-ups globals amb activitat a Espanya que busquin accelerar el seu creixement mitjançant assessorament financer especialitzat.

Així mateix, DayOne disposa d'una línia de serveis dirigida a inversors interessats a destinar fons a empreses innovadores en fases inicials, com business angels, venture capital i inversors institucionals.


El banc que trien les empreses

CaixaBank s'ha consolidat com l'entitat que trien les empreses. Segons l'estudi de penetració de mercat de FRS Inmark, el 48% de les companyies espanyoles que facturen entre 1 i 100 milions d'euros són clients de CaixaBank.

CaixaBank compta amb una xarxa especialitzada formada per 120 centres repartits per totes les comunitats autònomes espanyoles en els quals treballen 1.245 professionals altament especialitzats i en constant formació, amb sòlida reputació en l'assessorament d'empreses.

Al mateix temps, l'entitat disposa de més de 300 oficines Store repartides per tot el territori, consolidant-se com l'entitat amb la major xarxa d'oficines i caixers; 145 oficines d’HolaBank; 919 oficines AgroBank; 52 centres de banca privada i 3 centres DayOne situats a Barcelona, Madrid i València, que donen servei a tota la tipologia de clients amb els quals compta l'entitat.