L'empresa Indra Sistemas. Els serveis de comercialització de les loteries organitzades i gestionades per l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes (EAJA) de la Generalitat van ser adjudicats el passat 5 d'octubre. Indra percebrà el 7% de la recaptació en concepte de comercialització. Aquesta companyia també prestarà el servei d'assistència tècnica als punts de venda que configuren la xarxa comercial de l'EAJA. Els ingressos per aquesta tasca seran de 355 euros per cada punt de venda de categoria A; 325 per cada punt de venda de categoria B; 300 euros per cada punt de venda de categories C i D; 475 euros per la instal·lació de nous agents venedors; i 130 euros per cada servei de retirada d'equipaments als agents venedors que hagin causat baixa.