La nova legislació aprovada pel Parlament hongarès preveu multes de fins a 500 euros i 60 dies de presó per als sense sostre que visquin a zones declarades com a patrimoni mundial. Correspondrà als Ajuntaments decidir en quines àrees de cada municipi està prohibit pernoctar a la via pública a les persones sense llar. Qui no compleixi amb la nova normativa serà obligat a treballar en obres públiques o sancionat amb multes d'entre 16 i 500 euros o penes de presó d'entre 1 i 60 dies.