Ni més ni menys que 3.909 accidents de trànsit han estat provocats per la fauna salvatge durant l’any passat. Segons les dades estadístiques del Departament d’Interior, desglossades per comarques, durant l’any 2019 els Mossos d’Esquadra van informar sobre 3.909 accidents de trànsit d'aquestes característiques a les carreteres catalanes. 

El conseller d’Interior, Miquel Buch, ho ha certificat en una resposta a una pregunta del diputat socialista Carles Castillo que ha estat publicada el Butlletí Oficial del Parlament (BOPC).

La comarca catalana amb més accidents entre humans i animals és l’Alt Empordà, amb 324, gairebé el 10% del total. La Noguera la segueix amb 222 accidents, mentre que la Selva en va tenir 208.

La comarca amb menys accidents amb la fauna va ser el Barcelonès: només un. No obstant això, es pot destacar que comarques pirinenques com l’Alta Ribagorça (16), la Cerdanya (37), el Ripollès (34) o la Vall d’Aran (31) estan a la cua d’aquest tipus d’accident. Així mateix, els dos Pallars, el Jussà i el Sobirà, també estan molt lluny de comarques marítimes com el Baix Empordà (189) i el Maresme (52).

Una dada que també pot sorprendre és que en els dos Vallès, tant l’Oriental com l’Occidental, són bastant freqüents les topades entre els automobilistes i la fauna salvatge, majoritàriament porcs senglars.