Tan sols un 3,2% del seu pressupost, segons el vicepresident del Govern, Josep Lluís Carod-Rovira. En la Comissió d'Afers Exteriors del Parlament, Carod va exposar també que el 75% dels recursos de l'àrea d'Exteriors va a cooperació. A més a més, el vicepresident va dir que les dietes del personal professional que treballa a les delegacions són exactament iguals a les del personal que depèn de les ambaixades espanyoles, amb la qual cosa desmenteix les acusacions del Partit Popular de pagar dietes il·legals. Tret dels delegats, que tenen una assignació del 25% del sou per a despeses corrents a més de la remuneració oficial, els altres càrrecs de confiança no poden gaudir d'aquesta prebenda.