No. Així cal deduir-ho de la tossuderia reiterada de la presidenta en funcions de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), Núria Llorach, a no contestar aquesta pregunta amb un Sí o un No. Vist que no hi havia manera que Llorach aclarís aquesta qüestió a la comissió de control de la CCMA al Parlament de Catalunya, la diputada Beatriz Silva, del grup Socialistes i Units per Avançar li va plantejar la pregunta per escrit: “En el plec de condicions dels contractes que TV3 signa amb productores externes s’estableix expressament que aquestes han de complir amb el llibre d’Estil de la Corporació?”.

La resposta de Llorach, que porta data del 9 de setembre, ha estat: “El Llibre d’Estil estableix a la Guia Editorial que la CCMA és responsable de tots els continguts que es difonen pels seus mitjans, independentment que siguin de producció pròpia, adquirida o compartida. La CCMA és qui dona garantia del compliment del Llibre d’Estil en tots els continguts que emet a través dels seus mitjans. Ho fa mitjançant el control que exerceix la producció executiva de la CCMA sobre els projectes audiovisuals realitzats en col·laboració amb productores externes”.

La presidenta en funcions de la CCMA no explica, però, que el Llibre d’Estil prohibeix als seus professionals “adoptar posicions en relació amb debats polítics i socials quan, per la feina que desenvolupen, pugui quedar compromesa la nostra imparcialitat” i “emetre missatges o comentaris ofensius o despectius”.

Està clar que, per posar només un exemple, la productora ‘Minoria Absoluta’ i el seu propietari Toni Soler no fan gaire cas d’aquest Llibre d’Estil. I TV3 no els obliga a fer-ho quan signa els seus contractes milionaris per fer el seu programa diari ‘Està passant’.