El govern espanyol ha reclamat a la Generalitat que elabori un pla per reduir la despesa sanitària i farmacèutica. En una carta que publica La Vanguardia, el govern espanyol justifica la demanda en el fet que Catalunya no hagi complert la taxa de referència establerta per la Comissió Delegada del Govern d'Afers Econòmics els anys 2017 i 2018, que se situava en el 2,1% i el 2,4%, respectivament.

El document reclama als departaments d'Economia i Salut que abans del 15 de setembre entreguin un informe que analitzi la situació i detalli mesures específiques per reduir la despesa.

Pel que fa a la despesa en productes sanitaris, el govern espanyol mostra un "especial interès" en les exopròtesis –les que substitueixen un membre- i les endopròtesis –les que substitueixen una articulació-, així com altres productes amb un "alt cost".

La carta apunta que, a banda del 2017 i 2018, Catalunya ja va superar les taxes de referència establertes l'any 2016 i que, per aquest motiu, cal aplicar "mesures i propostes de millora" per reduir la despesa en medicaments i productes sanitaris.