Una de les tres factures que la Generalitat de Catalunya debia als farmacèutics, la del juliol, ha estat abonada gràcies a la injecció dels Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA), i tanmateix el deute del CatSalut amb les farmàcies és superior als 330 milions d'euros.

El motiu és un nou impagament del CatSalut: els 117,8 milions corresponents a la factura dels medicaments dispensats el mes d'octubre, segons el Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya, s'havien d'haver pagat el passat dissabte.

Aquest import engreixa el deute arrossegat, que inclou les factures de l'agost (100 milions) i el setembre (112,5 milions).

Els farmacèutics exposen que, de moment, el FLA només ha aconseguit contenir el deute i que per reduir-lo caldrà el FLA extraordinari que preveuen percebre el 16 de desembre, basant-se en les declaracions del ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro.