La participació ha pujat tres punts en el cas de les eleccions municipals i més de nou punts en el cas de les europees, segons els primers avenços del Ministeri de l'Interior. A Catalunya, la participació a les 14 h és del 35,14% a les municipals i del 35,06% a les europees.

La participació en les darreres eleccions municipals a Catalunya (2015) a la mateixa hora va ser del 32,17% mentre que en el cas de les europees (2014) va assolir el 24,20%.

El caràcter extraordinari d'aquests comicis del 26-M, en què coincideixen municipals i europees, ja feia preveure una major mobilització de votants. I és que només ha passat tres cops a la història a Catalunya i Espanya: el 1987, el 1999 i enguany.

Aquesta coincidència d'un cop cada 20 anys no només tindrà efectes, però, en la participació. També en tindrà en el recompte. La diferència d'horaris i normatives entre els estats fa preveure que els resultats de les municipals es començaran a saber a partir de les 21 h i a ritme lent, mentre que en el cas de les europees no s'esperen per abans de les 23 h.