Només un de cada de tres independentistes –un 35,6%- creu que al final del procés s’assolirà la separació de Catalunya d’Espanya. La majoria dels partidaris de la independència –un 42,7%- pensen que aquest final consistirà en una entesa amb Espanya que passi per més autogovern per Catalunya. Un 11,1% és tan pessimista que creu que el procés no portarà un lloc. Aquestes dades formen part de l’estudi realitzat pels investigadors de l’Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Ferran Quintanilla, Jordi Mariné i Lucía Medina. Un 10,6% dels independentistes enquestats no va contestar aquesta pregunta quan es va realitzar l'estudi, la tardor de l’any passat.

Els catalans que consideren que Catalunya ha de continuar sent una part d’Espanya tenen molt clar que la independència és pràcticament impossible. Només un 3,4% d’ells es plantegen que aquest escenari es podria convertir en realitat. Més d’un de cada dos –un 54.4%- està convençut que el procés acabarà amb un acord amb Espanya mentre que un 26,9% creu que no donarà cap fruit especial.

Al sondeig també es plantejava la qüestió “I com creu vostè que acabarà el procés sobiranista?” als ciutadans que deien que tant els fa que Catalunya sigui un país independent o formi part d’Espanya. D’aquest grup només un 1,3% creuen que la independència de Catalunya acabarà esdevenint realitat algun dia. La meitat preveuen que els partidaris de la independència acabaran abandonant el procés.

Només un 15% dels catalans creuen que el procès portarà la independència de Catalunya algun dia, segons aquest estudi de l’ICPS.