Dues eines informàtiques que es fan servir per saber si un text ha estat copiat d'un altre, han coincidit en el fet que la tesi doctoral de Pedro Sánchez no és còpia d'altres textos.

La Moncloa ha fet públic aquest divendres els resultats dels dos programes antiplagi, Turnitin i PlagScan, que determinen que el percentatge de text de la tesi extret d'altres referències és d'un 13% i d'un 0,96%, respectivament.

Amb aquests resultats, la Moncloa conclou que el contingut de la tesi aprova àmpliament els estudis de coincidències, en considerar que aquests són uns "percentatges normals, d'acord a la normativa i els protocols de verificació".

Segons la regla general acceptada, es considera un plagi els treballs en els quals el percentatge del text copiat supera el 25%, tot i que també hi pot haver excepcions si se supera aquest percentatge en funció d'altres paràmetres, com per exemple si les coincidències es troben en un o un altre apartat.

En aquest context, aquest divendres la Moncloa publica en format íntegre a internet la tesi doctoral del president del govern central, Pedro Sánchez, tal com va prometre que faria el mateix Sánchez aquest dijous, amb la intenció d'acabar amb les sospites de plagi que van denunciar des de Ciutadans i l'ABC.