La Fundació Lluís Llach s’ha quedat sense els 70.000 euros que havia demanat de subvenció a l’Ajuntament de Barcelona per un projecte de cooperació sanitària a la comunitat rural de Palmarín, al Senegal. La sol·licitud de subvenció presentada per la fundació que presideix el cantant ha estat “denegada per no assolir la puntuació mínima exigible”. Els tècnics municipals que van revisar el projecte només li van concedir 41 punts. La puntuació mínima per optar a rebre la subvenció es situava en els 50 punts.

La Direcció de Justícia Global i Cooperació Internacional de l’ajuntament va rebre 245 peticions de subvenció i n’ha concedit 115. En total, s’han dedicat 7,2 milions d’euros a aquesta convocatòria. Aquesta quantitat representa el 0,7% dels ingressos propis de l’ajuntament, percentatge que Nacions Unides demana que les diferents administracions dediquin a cooperació i solidaritat internacional.

Lluís Llach ha posat en marxa alguns projectes a la comunitat de Palmarín però de caire modest. Ha finançat la construcció d’un vaixell de 23 metres per la pesca d’altura, explotada per 10 pescadors i un capità, i ha portat llibres, joguines, material escolar i informàtic a aquesta comunitat. La web de la Fundació té molt poc moviment.  L’apartat de ‘Memòria econòmica’ no està operatiu.

La Fundació va ser creada el 23 de juliol del 2010 i, a més de la cooperació al desenvolupament, també té com a finalitat l’estudi, la promoció i el coneixement de la llengua i la cultura catalanes, per bé que no ha realitzat cap iniciativa amb aquest darrer objectiu. La presideix Lluís Llach i el seu director general és Andreas Claus, que també és el mánager artístic del cantautor. Entre els membres del patronat hi ha l’ex-futbolista del Barça, Oriol Presas, l’advocada Ana Isabel Aisa i el pagès Mady Seck.