El Comitè d'Empresa i el Consell Professional de la Xarxa Audiovisual Local (XAL) han fet públic un comunicat en el qual demanen "la dimissió o destitució del Conseller Delegat de la XAL, Francesc Pena". Argumenten que: "No volem tolerar el seu menyspreu professional, laboral i personal cap als treballadors".

Pels treballadors d'aquesta empresa audiovisual depenent de la Diputació de Barcelona, Francesc Pena "avui ha creuat una línia vermella coaccionant una treballadora a rescindir el seu contracte en aplicació de l'article 41 per no acceptar un canvi de funcions que no correspon al seu perfil professional".

El cas és que Pena ha obligat un seguit de treballadors de diferents departaments de la XAL, entre els quals hi ha periodistes, ha passar al departament de continuïtat en el qual no es fan tasques periodístiques. Pena ha argumentat que les normes de l'empresa poden obligar un treballador a ser traslladat de destí quan el servei ho requereixi.

En aquest context, una periodista s'ha negat al trasllat i els treballadors afirmen que "la direcció tampoc no ha respectat el període de negociació que s'estableix en el citat article". Per tot plegat, Comitè d'Empresa i Consell Professional asseguren que "hem perdut totalment la confiança en la direcció de la XAL", afegint que "prendrem les mesures legals i de pressió pertinents".