La Generalitat ha aprovat la compra de crèdits de CO2 sempre i quan estiguin generats per projectes socials i desenvolupats a Catalunya.

Cada crèdit té un preu de 10 euros que l’entitat cobra per compensar la seva inversió.

Les entitats socials ja poden vendre els primers crèdits de gasos amb efecte d’hivernacle provinents de projectes de reducció d’emissions realitzats per entitats socials que actuen a Catalunya.

Els 4.256 crèdits que s’han posat a la venda (que són els equivalents a 4.256 tones de CO2 que és el que emeten 4.256 cotxes que circulen 10.000 quilòmetres l’any) corresponen a les reduccions assolides per projectes executats entre 2016 i 2017 i que l’Oficina Catalana de Canvi Climàtic va verificar durant 2018.

Cada crèdit té un preu de 10 euros que cobra l’entitat promotora per compensar part de la inversió. Les accions fetes gràcies als projectes van des de les destinades a evitar el malbaratament alimentari; a substituir calderes de gasoil o propà per d’altres de biomassa o per plaques solars; a millorar el comportament energètic dels edificis; a substituir vehicles de gasoil per d’altres d’elèctrics o la instal·lació de illes de calor amb renovables.

Totes aquestes millores les han fet durant els anys anteriors la Fundació Banc d’Aliments, Ecosol, Fundació Sant Hospital de La Seu d’Urgell, la Fundació Autisme Mas Casadevall, la Fundació St. Paul’s, la Fundació Caritat i la Fundació La Vall.

Per la seva part, les empreses que vulguin compensar les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle derivades de la seva activitat poden fer-ho a través del Sistema Europeu de Negociació de CO2, un dels referents de la compra i venda de drets d’emissió del sud d’Europa des del 2004. Qui adquireix els crèdits rep un certificat oficial de compra i cancel·lació de crèdits emès per l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic.